Waarom ethiek?

Wie modereert de uitwisseling tussen twee ethisch gemotiveerde individuen? In welk forum vindt deze uitwisseling plaats? Wie luistert naar deze discussie? Welke samenleving wordt in dit ethisch-politieke debat geïnformeerd?

Toen ze uitgevonden werd, aan het einde van de zeventiende eeuw, beschikte de burgerlijke openbaarheid nog niet over duidelijk gedefinieerde instanties. Clubs, verenigingen en sociëteiten waren de enige instituties in een samenleving die net ontstond. Misschien ligt in het concept van een vloeibare openbaarheid zonder instanties wel een utopisch potentieel dat de moeite waard is om te reactiveren.

Jan Verwoert