2011 No2
april / meiEr is ergens iets ernstig misgegaan, als je de graagte ziet waarmee de politieke partijen op rechts de kunst nu een hak zetten. De lobby ten gunste van kunst van de afgelopen jaren is volkomen mislukt, kun je concluderen, zo er überhaupt een is geweest. Kunst staat ineens alom te boek als een subsidievreter, die opgesloten zit in een eigen wereldje. Haar respect in de samenleving is ze volledig kwijt.

Bas Heijne sprak erover in een recent nummer van De Groene Amsterdammer, gewijd aan het verdwijnen van de elite. Iedereen in de kunst heeft zitten slapen en niet in de gaten gehad dat de politiek al jaren afwezig was in het Muziekgebouw, terwijl de premières van Joop van den Ende wel werden bezocht, zegt hij.

De kunstwereld heeft gefaald om verder dan zichzelf te kijken, en dat tekent een breder gevoel van malaise in de westerse samenleving. Zo optimistisch als de jaren negentig waren, zo pessimistisch is het huidige tijdsgewricht, waarin de westerse samenleving de controle even helemaal kwijt lijkt. Ook in de kunst wordt enigszins fatalistisch toegezien op alle grote en kleine rampen.

Toch, zo valt af te leiden uit het essay van Antje von Graevenitz, zou het te simpel zijn de interesse in het falen enkel te zien als een actueel sociaaleconomisch commentaar. Het is een belangrijk levensbeschouwelijk motief met een eeuwenlange geschiedenis en mythologische herkomst. Feilbaarheid is uiterst menselijk, de angst ervoor ook.

In dit nummer niet alleen maar zwartgalligheid. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het werk van Christopher Williams, een artist’s artist die in Nederland niet heel bekend is, maar wel zeer invloedrijk. Ook bespreken we het succes van het Nederlandse fotoboek, bij wijze van lichtpuntje in donkere tijden.

02/01/12  Floor Tinga

Het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting fuseren, op het moment dat het kabinet aanstuurt op een veel groter algemeen ‘cultureel investeringsfonds’. Heeft de fusie van de beeldende kunstfondsen nog zin?

Lees verder..

02/01/12  Lilian Bense

Schiedam
Stedelijk Museum Schiedam
24/04/11 - 28/08/11

Het Stedelijk Museum Schiedam brengt de tentoonstelling All About Drawing. 100 Nederlandse Kunstenaars, een groots overzicht van Nederlandse tekenkunst na 1960. Kunstenaar en curator Arno Kramer ijvert al jaren voor de herwaardering van het genre.

Lees verder..

02/01/12  Juha van 't Zelfde

Nadat er al 'wolken' waren in het nieuwe medialandschap, is er nu de 'menigte'. Je telt pas mee als je je met behulp van de sociale media gesteund weet door een 'crowd'. Hoe vernieuwend is crowdfunding en crowdsourcing eigenlijk?

Lees verder..

02/01/12  Coline Milliard

Tentoonstellingen worden in toenemende mate gezien als belangrijke trendsetters binnen de kunstgeschiedenis. Afterall Books haakt in op de ontwikkeling met Exhibition Histories, een serie historische casestudy’s.

Lees verder..

1 2 3 4 5 6 »