2013-No3
juni / juliDe Biënnale van Venetië stort zich op de kennisproductie die bezit heeft genomen van de internationale kunstwereld. Waar dOCUMENTA (13) het artistiek onderzoek in volle breedte toonde op een manier die alom bewondering oogstte, wordt er in Venetië de draak mee gestoken. Verantwoordelijk daarvoor is Massimiliano Gioni, de 39-jarige curator van de centrale presentatie, die de bestaande kennis op deze de wereld ernstig wenst te relativeren. In de door hem samengestelde Il Palazzo Enciclopedico worden de cognitieve bouwwerken die de mensheid voor zichzelf optrekt voorgesteld als potentiële torens van Babel die op instorten staan, als ze niet al in puin liggen. Gioni wil niet alles stuk relativeren, maar wijst er vooral op dat in de kunst het niet-kenbare een minstens zo belangrijke categorie is als het kenbare.

We staan in dit nummer uitgebreid stil bij de Biënnale van Venetië, in een interview met Gioni en meerdere beschouwingen. Daaronder een eigen interpretatie van Gioni’s encyclopedie-kritiek, in de door Christel Vesters geschreven tekst over anti-encyclopedieën. Vesters laat zien hoe de scepsis die Gioni verwoordt is gebaseerd op een lange traditie van ‘tegenkennis’, en schetst een lijn door de eeuwen heen die eindigt met enkele recente voorbeelden van de ook in Nederland actieve Erick Beltrán en Batia Suter.

Venetië is niet het enige grote evenement van de zomer. Er zijn meer grote tentoonstellingen waar we in dit nummer op inhaken. Dit keer geen gesprekken met curatoren of deelnemende kunstenaars, het woord is aan een aantal jonge auteurs die is gevraagd om de tentoonstellingen in een bredere context te plaatsen en waar nodig kritische kanttekeningen te plaatsen. De Onderzeebootloods in Rotterdam beleeft zijn vierde editie, voor ons aanleiding om alle edities eens in samenhang met elkaar te belichten. We staan stil bij het Nederland-Ruslandjaar door de ontwikkelingen in Rusland te bespreken vanuit het perspectief van de jongste generatie kunstenaars en curatoren. Ten slotte presenteren we een essay over de vele reflecties op de waarde van kunst in het kunstdiscours van dit moment. Dit naar aanleiding van de grote kunstmanifestatie Call of The Mall in Hoog Catharijne in Utrecht.

Domeniek Ruyters

In vergelijking met de kunst die normaal in musea te zien is, zijn strips vrijer. Ze hoeven zich niet te houden aan de regels van het gangbare kunstdiscours. Curator Galit Eilat maakte voor het Van Abbemuseum een tentoonstelling die deze vrijheid ten volle benut en voortdurend zegt waar het op staat.

In de reeks Posities (vorige afleveringen zijn gewijd aan sundaymorning@ekwc en Z33) is het woord dit keer aan Sonia Dermience en Alberto García del Castillo van Komplot, een kunstenaarsinitiatief uit Brussel en uitgever van het tijdschrift YEAR.

Hij is een Italiaans curator die woont en werkt in New York; zij een Nederlands kunstenaar en schrijver die momenteel vanuit Berlijn opereert. Ze ontmoeten elkaar in een paleis van roze marmer in Berlijn om in gebrekkig Engels te spreken over de door hem gemaakte centrale tentoonstelling van de Biënnale van Venetië.

De uit de negentiende eeuw stammende structuur van landenpaviljoens van de Biënnale van Venetië staat al geruime tijd ter discussie. Niet alleen in de pers, ook in de paviljoens zelf.

1 2 3 4 5 »