metropolis m

OVER
Metropolis M is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift over hedendaagse kunst. De website metropolism.com biedt aanvullend op het tijdschrift nieuws, columns en informatie over de nationale en internationale kunstwereld. De website dient tevens als archief van artikelen die voorheen in het tijdschrift zijn gepubliceerd.

CONTACT
Metropolis M
Doelenstraat 30
3521 CG Utrecht
+31 30 234 21 25

ABONNEMENTEN
Vindt u het van groot belang dat er in Nederland goede, onafhankelijke kunstkritiek is die nieuwe ontwikkelingen in de kunst signaleert en kritisch tegen het licht houdt? Neem dan een jaarabonnement.

– een regulier jaarabonnement* kost €58,- per jaar (het eerste jaar betaalt u slechts €40,-).
– een cadeau abonnement kost €58,-. Looptijd 1 jaar. Het wordt niet automatisch verlengd.
– een kortingsabonnement voor student/CJP/65+/minima*kost in Nederland + België (6 nrs): €36,-
– een abonnement voor 2 jaar* kost € 86,-.
– Leden van de NGA*: € 40,-
– Een abonnement Internationaal (buiten NL+B) kost € 75,-
– Proefabonnement kost €15. Het loopt automatisch af na drie nummers. Alleen geldig in Nederland en België.

*wordt automatisch verlengd

WIL JE JE AANMELDEN OF HEB JE VRAGEN OVER ABONNEMENTEN? NEEM CONTACT OP MET:
Metropolis M, Karolien van Gent, 030-2369161. Of mail: [email protected]

ABONNEMENT OPZEGGEN
Het abonnement kan elk moment opgezegd worden, met een opzegtermijn van drie maanden. Alleen de eerste abonnementsperiode van een jaar kan niet tussentijds beëindigd worden. Alle abonnementen worden automatisch verlengd, behalve een proefabonnement en een cadeau abonnement.
Aanmeldingen en opzeggingen alleen schriftelijk, per post of per email bij Metropolis M t.a.v. Karolien van Gent. Voor het doorgeven van adreswijzigingen gelieve een email te sturen met het oude en nieuwe adres naar: [email protected]

LOSSE NUMMERS
Losse nummers nummers kosten € 9,95 en zijn onder andere verkrijgbaar bij Bruna, AKO, diverse boekhandels en verschillende musea. U kunt ze ook bestellen bij Metropolis M, mail hiervoor [email protected]

ADVERTEREN
Metropolis M is een tweemaandelijks tijdschrift en een website met een bereik van vele tienduizenden kunstenaars, kunstprofessionals en liefhebbers. De lezer van het tijdschrift en de bezoeker van onze website geven in lezersonderzoeken aan veel naar tentoonstellingen te gaan. Vaak meerdere keren per week. De Metropolis M lezer is in totaal goed voor meer dan 400.000 tentoonstellingsbezoeken per jaar. Metropolis M is daarom het ideale podium om uw tentoonstelling of kunstactiviteit onder de aandacht te brengen van een geïnteresseerd en actief publiek.

We bieden u een rijk palet aan advertentiemogelijkheden aan, van advertenties en flyers in het tijdschrift tot allerlei formaten banners, groot en klein, korte tijd of langdurig voor uw online campagne. Online kunt u al vanaf 90 euro adverteren, in het tijdschrift vanaf 330 euro. Als u vaker adverteert, of tijdschrift en website combineert, krijgt u forse korting. U kunt HIER een PDF vinden met alle prijzen op een rij.

GOED DOEL
Metropolis M is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel. Dankzij de culturele ANBI-status kunnen meerjarige donaties met een verhoging van 25% van het gegeven bedrag (verhoogd tot 125%), van uw belastingen worden afgetrokken. Dat voordeel geldt als u bereid bent om ons vijf jaar te ondersteunen. Ook eenmalige giften kunt u van de belastingen aftrekken, maar met iets minder groot voordeel. Alleen dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Hier kunt u meer lezen over het belastingvoordeel.

EENMALIGE DONATIE
Wij zijn blij met elke financiële ondersteuning, groot of klein, eenmalig of meerjarig. U kunt uw donatie overmaken op NL65 TRIO 0338 4078 12 , t.n.v. St. Metropolis M, onder vermelding van ‘donatie’.

STEUN WEBSITE
Voor heel veel kunstliefhebbers is het bezoek aan de website van Metropolis M al een dagelijkse routine geworden. Wilt u graag dat deze website behouden blijft steun ons dan met een klein bedrag. Met een maandelijkse bijdrage van €3, zouden we al zeer geholpen zijn. Dat kan automatisch afgeschreven worden van uw rekening. Meldt u hiervoor aan bij Karolien van Gent.

STEUNABONNEMENT
U steunt ons zeer door het afsluiten van een steunabonnement. Een steunabonnement kost €250,- per jaar, inclusief een jaarabonnement. Als u dit bedrag toezegt voor vijf jaar, kunt u dit bedrag vermeerderd met 25% aftrekken van uw belastingen (het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep van uw inkomen en kan oplopen tot een teruggave van €130,-, waardoor u ons helpt met €250 die u slechts €120 kost). Als u interesse hebt kunt u mailen naar domeniek [​at​] metropolism.com, of bellen: 030 2342125.

STEUNABONNEMENT PLUS
U kunt ons ook met een zeer groot bedrag ondersteunen, via het steunabonnement Plus, voor een bedrag van €1500 per jaar, inclusief een jaarabonnement. U kunt de gift voor een bedrag van omstreeks €1800 van uw belastingen aftrekken, waardoor de belastingdienst €666,- tot €936,- (hoge tarief) meebetaalt. Als u interesse hebt kunt u mailen naar domeniek [​at​] metropolism.com, of bellen: 030 2342125.

NOTARIS
Voor een meerjarig steunabonnement is een notarisverklaring nodig die wij graag voor u regelen.

DOEL
Uw gift komt ten goede aan de inhoud van Metropolis M: onderzoek, artikelen en lezingen. We zullen verslag doen van de bestedingen.

Wilt u meer weten over de steunabonnementen en de mogelijke belastingaftrek, neemt u dan contact op met Domeniek Ruyters, telefoon 030 2342125 of email: domeniek [​at​] metropolism.com

ANBI
Metropolis M is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel. In dit document kunt meer lezen over de doelstelling van de stichting, op grond waarvan de ANBI-status is toegekend. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat vermeld en er is een financieel jaarverslag aan toegevoegd.

PRIVACYVERKLARING
Metropolis M geeft tweemaandelijks een tijdschrift uit, en heeft een website waar regelmatig op gepubliceerd wordt. Metropolis M behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alle gegevens die u bij ons achterlaat bewaren wij in ons systeem dat conform de AVG beveiligd is. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.

REGISTRATIE
We slaan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op, en als u gekozen hebt voor automatische incasso ook uw rekeningnummer. Naam en adres zijn nodig voor de verzending van de tijdschriften, het e-mailadres gebruiken we voor het versturen van de rekening. Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt als het e-mailadres niet meer werkt, of als u na twee herinneringen per e-mail uw rekening nog niet betaald hebt. Als u opzegt verwijderen we uw gegevens een jaar na afloop van de abonnementsperiode, mits u de openstaande rekening(en) heeft voldaan. De belastingdienst wil dat we de facturen zeven jaar bewaren (dat mag ook anoniem- op verzoek doen we dat), daarna verwijderen we ze.

Redactie

Domeniek Ruyters
(hoofdredacteur)
[email protected]

Laura van den Bergh
(eindredacteur)
[email protected]

Vincent van Velsen
(redacteur)
p/a [email protected]

Alix de Massiac
(redacteur)
[email protected]

Marsha Bruinen
(webredacteur)
[email protected]

Karolien van Gent
(bureauredacteur)
[email protected]

Redactieadres
Metropolis M
Doelenstraat 30,
3512XJ Utrecht
Nederland
T: +31 (0)30 234 21 25

Bankrekeningnr:
NL65 TRIO 0338 4078 12

Indien u een persbericht wil sturen per post, graag niet meer dan 1 exemplaar toezenden.

Raad van Toezicht

Leen Bedaux (voorzitter): Schrijver, kunsthistoricus, en als studieleider verbonden aan de Breitner Academie Amsterdam

Dr Aspha Bijnaar: directeur van Musea Bekennen Kleur, directeur van EducatieStudio, onderzoeker, consultant, schrijver, spreker, conceptbedenker en –ontwikkelaar

Florian Göttke (PhD): kunstenaar, onderzoeker, schrijver en docent aan het Dutch Art Institute. Hij richt zich op de rol van beeld in relatie tot het sociale geheugen en de politiek en combineert visuele vormen van onderzoek met academisch onderzoek

Hicham Khalidi: directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht

Website design
Studio RGB i.s.m. Elisabeth Klement

Copyrights op deze website berusten bij de stichting METROPOLIS M en de afzonderlijke auteurs. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISACorganisatie zijn de publicatierechten geregeld te Amsterdam. © 2020 c/o Pictoright Amsterdam.