metropolis m

nummer 1 2024
patronen, systemen, abstracties

Hoe je welkom te voelen in een wereld die wordt beheerst door systemen die niet in jouw belang opereren, maar ten gunste van anderen die niet graag bereid zijn hun macht te delen en andere stemmen, zoals de jouwe, daarin toe te laten? Metropolis M Nummer 1 gaat over de toe-eigening van patronen, systemen en abstracties door veelal vrouwelijke kunstenaars, die afstand nemen van de gangbare (patriarchale, koloniale, economische) definitie ervan, om er een eigen invulling aan te geven, scherp en geestig.

inhoud