metropolis m

Artist at Work

Het boek Work, Work, Work gaat – de titel zegt het al – over werk. Meer in het bijzonder, over de relatie tussen kunst en werk. In 25 bijdragen reflecteren kunstenaars, architecten, theoretici en curatoren op de radicale veranderingen in onze ideeën over werk, de condities waarin we werken en de betekenis hiervan voor de kunst.

De bijdrage van de Servische kunstenaar Mladen Stilinovi? bestaat uit twaalf zwart/wit afbeeldingen van noeste staal- en mijnarbeiders, werkend achter de lopende band of aan grote machines in donkere fabriekshallen. Ieder portret is gelabeld met een prijskaartje, variërend van 0 tot 1195 euro, en een strook uit een dollarbiljet. De serie collages, getiteld Chinese Business (2009), roept tal van associaties op, niet in de laatste plaats met de devaluatie van fysiek werk en het outsourcen van dergelijke productieprocessen naar lagelonenlanden.

Het iconische beeld van de (fabrieks)arbeider zoals Stilinovi? dat in zijn fotocollages opvoert en dat doet denken aan de foto’s van Lewis Hine van begin vorige eeuw, is inmiddels vervangen door een nieuw beeld, namelijk dat van de flexwerkende zzp-er die met computer in het café of in het park vierentwintig uur per dag zijn diensten aanbiedt. ‘Werk, in de breedste zin van het woord, is radicaal veranderd, als gevolg van de sociale en technologische transformaties die de laatste eeuw hebben plaatsgevonden’, zo schrijven de samenstellers van het boek. Fysieke arbeid heeft plaats gemaakt voor kennis en creativiteit en het onderscheid tussen werk en vrije tijd, als ook tussen producent en consument, is in onze postindustriële ervaringseconomie in toenemende mate aan het vervagen.

Curator en kunsthistoricus Lars Bang Larsen opent de bundel met een pleidooi voor twee diametraal tegenovergestelde posities, te weten ‘kunst is werk’ en ‘kunst is geen werk’.

LEES VERDER IN METROPOLIS M No 1-2013
HIER te koop

Jonatan Habib Engqvist, Annika Enqvist, Michele Masucci, Lisa Rosendahl en Cecilia Wildenheim (red.), Work, Work, Work. A Reader on Art and Labour, IASPIS/Sternberg Press 2012. ISBN 978-3-943365-16-0

Christel Vesters

Recente artikelen