metropolis m

Rana El Nemr, Coastline, 2005

De stad is te druk geworden en dus wijken kunstprojecten uit naar de randen. In september is op FAST, het surfdorp nabij de haven van Scheveningen, het project Badgast, cultuurcontainer aan zee van start gegaan, waarbij gastkunstenaars elkaar maandelijks afwisselen. Jacqueline Heerema, mede-initiatiefnemer, vertelt over het veroveren van een positie voor kunst en cultuur aan zee..

Jolien Verlaek

Waarom badgasten uitnodigen in de herfst? Het strandseizoen is toch al voorbij?

Jacqueline Heerema

‘Ha, de kust bestaat niet alleen tijdens het strandseizoen! De culturele programmering van Badgast loopt het hele jaar rond en volgt daarmee de verschillende seizoenen aan de kust. De hectiek rond het strandseizoen wordt afgewisseld met ruimte voor meer reflectie buiten dat seizoen.’

Jolien Verlaek

Waarom heeft Scheveningen een kunstproject nodig?

Jacqueline Heerema

‘De zee is van iedereen en daardoor van niemand. Daarmee is het de grootste publieke ruimte ter wereld. Tegelijkertijd blijft het een ongearticuleerde ruimte. Er is een groeiende behoefte aan een beter begrip van de kust, zijn betekenis, niet enkel in economisch opzicht, maar ook cultureel. De noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen over ruimtegebruik, energie en voedsel sluit aan bij het huidige engagement in de kunsten. We dagen kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers uit op locatie, aan zee, nieuwe terreinen te onderzoeken en te presenteren. Hoe verhouden we ons tot dit merkwaardige landschap waar zee en land elkaar ontmoeten? Deze tussenruimte, die zowel niet van de zee als niet van het land is? Hoe vreemd is het, dat deze “laatste woestenij van Europa” nauwelijks op de culturele agenda staat?’

De bouw van Badgast door Refunc

Jolien Verlaek

Badgast is begonnen als samenwerkingsverband tussen de afvalarchitecten van Refunc en kunstenaarsinitiatief Satellietgroep, waar jij een van de initiatiefnemers van bent. Hoe hebben jullie elkaar gevonden en hoe is het concept ontstaan?

Jacqueline Heerema

‘Refunc bestaat uit Denis Oudendijk en Jan Korbes, die als eerste gasten van Badgast het gastverblijf bouwden in samenwerking met Andries Micke, architect en mede-initiatiefnemer van Satellietgroep. Zij allen werkten mee aan de oprichting van Sattelietgroep, dat de culturele programmering van Badgast verzorgt en dat het best te typeren is als een netwerk.’

Jolien Verlaek

Wie nodigen jullie uit en waarom?

Jacqueline Heerema

‘Er is een open inschrijving, waarbij plan en motivatie voor een verblijf aan zee, en werk over de zee belangrijke criteria zijn. Elke maand wordt een gast uit binnen- of buitenland uitgenodigd voor een verblijf van één tot vier weken. Deze werkperiode wordt afgerond met een publieke presentatie op locatie. Als kader bieden we de gasten de specifieke context van de kust en het initiatief zelf. Dan gaat het bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een urban beach community en de gebiedsontwikkeling aan de kust van Scheveningen (haven en bad) en Kijkduin. Op grotere schaal zijn dat de ontwikkelingen en geplande veranderingen aan de kust van heel Zuid-Holland en de impact die deze processen hebben op ons denken, wonen en werken aan de kust.’

Saillant detail: Badgast staat boven op een bunker uit WOII, uitgegraven door de Haagse Bunkerploeg. Zij hebben daar een klein museum ingericht met 'oorlogssouvenirs'.
Jolien Verlaek

Op welke manier past de huidige badgast, de Egyptische fotografe Rana El Nemr hierin? Kun je wat meer vertellen over haar project?

Jacqueline Heerema

‘Rana El Nemr heeft in 2005 in het werk Coastline een panoramische serie van ongeveer zestig ingangen naar beachcommunities en –resorts langs de kust van Egypte gefotografeerd en houdt zich dus al langer bezig met kustgebieden. Als badgast onderzoekt El Nemr de omgeving en de veranderingen in die omgeving aan de Nederlandse kust voor een nieuw werk. Ik ben erg benieuwd naar haar werk in relatie tot het Panorama van Mesdag, onze kust en het ontstaan van de nieuwe urban beach community, Disneyficatie en gentrificatie.

Jolien Verlaek

Het project loopt voorlopig tot december 2010. Kun je een tipje van de sluier oplichten over de komende projecten / kunstenaars in de ‘cultuurcontainer aan zee’?

Jacqueline Heerema

‘We nodigen een mix van kunstenaars, schrijvers, denkers en bouwers uit. Met deze programmering wordt theoretisch onderzoek en fysieke kunstproductie direct gekoppeld aan publieksgerichte presentaties. Na Rana El Nemr verwachten we cultuurfilosoof Simone Knaapen, de Britse ontwerper Anthony Lau en kunstenaar en publicist Sjaak Langenberg.’


Rana El Nemr presenteert haar onderzoek voor Badgast zondag 25 oktober.

Badgast, cultuur container aan zee is een project van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep.

Initiatiefnemers van Satellietgroep zijn Jacqueline Heerema (kunst concept + organisatie), Andries Micke (architectuur), Hederik van der Kolk en Bas de Koning (ontwerpers)

Jolien Verlaek

Recente artikelen