metropolis m

Eind februari zet Heiner Holtappels een punt achter zijn bestuur van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Hij blikt terug op zijn directoraat.

Jolien Verlaek

U bent 12 jaar directeur geweest in een tijd waarin de technologie niet heeft stilgestaan. Wat zijn de meest opvallende ontwikkelingen geweest binnen het werkveld?

Heiner Holtappels

‘Bij aanvang was de belangrijkste doelstelling het promoten van videokunst. We waren inmiddels echter op een punt beland waarbij de videokunst het niet meer nodig had. Musea, verzamelaars en galeriehouders hadden videokunst geaccepteerd. De volgende ontwikkeling werd door de computer in gang gezet. Internet, web 2.0 en andere nieuwe technologie leidde tot verandering in de kunst die niet direct omarmd werd. Hierdoor verschoof het aandachtsgebied en onze missie. NIMk gaat nu uit van technologie als motor van vernieuwing.’

Jolien Verlaek

Oprichter René Coelho heeft Montevideo vanuit zijn woonkamer naar een gesubsidieerd instituut weten te tillen. Met uw komst werd de relatie tussen technologische ontwikkelingen en kunst verder uitgediept. Wat ziet u zelf als uw verworvenheden in de afgelopen jaren?

Heiner Holtappels

‘We hebben ons op twee gebieden sterk weten te profileren. In de wereld van behoud en beheer van mediakunst bevinden we ons internationaal gezien in de top 5, samen met onder andere het ZKM in Karlsruhe, Tate en MoMA.

Ook op het gebied van distributie en ontsluiting zijn er veel ontwikkelingen geweest. Met de komst van de video share-programma’s op internet is er een alles-is-gratis-cultuur onstaan. Iedereen maakt zijn eigen kopieën. De distributie van het NIMk was in eerste instantie gericht op videowerken, maar door deze ontwikkeling zijn we ons na 2003 meer op installaties gaan richten. Met succes: in de periode 2007-2008 distribueerden we meer dan 700 werken naar 36 verschillende landen. En we blijven uitbreiden op het gebied van distributie. Samen met V2 in Rotterdam werken we samen aan de distributie van computer- en internetkunst. Op het Transmediale.11 festival in Berlijn (1 – 6 februari) lanceren we nu de uitbreiding van onze collectie.’

Jolien Verlaek

Wat is de reden van uw vertrek?

Heiner Holtappels

‘12 jaar is genoeg. Ik wilde niet tot mijn pensioen blijven.’

Jolien Verlaek

Wat gaat u hierna doen? Ik las dat u zich nu even niet meer op de managende kant van kunst wil richten.

Heiner Holtappels

‘De druk is in de afgelopen jaren gegroeid. Ik begon met een club van tien man en nu zijn er twintig werknemers in vaste dienst, plus een aantal stagiaires. Je wordt steeds meer een manager, en er is minder ruimte voor inhoudelijke verdieping. Ik wil wat meer vrijheid, meer de kant van de freelance curator. In maart ga ik in Peking een grote mediakunsttentoonstelling maken. Ik ga me ook bezig houden met de ontsluiting van mijn eigen werk. Dat wordt vrij toegankelijk in de collectie van het NIMk. Daarnaast blijf ik lesgeven op de kunstacademie in Arnhem.’

Jolien Verlaek

Al een idee wie u gaat opvolgen?

Heiner Holtappels

‘Ik heb me er niet mee bemoeid, maar ik weet dat we voorlopig zonder opvolger zitten. Er waren twee geschikte kandidaten uit de sollicitatiegesprekken voortgekomen, maar zij hebben uiteindelijk allebei een andere baan aangeboden gekregen en geaccepteerd. Het bestuur is nu aan de slag gegaan met een nieuwe lijst geschikte kandidaten.’

Jolien Verlaek

Waarom moeten we op de valreep (t/m 6 februari) naar Technology Requested komen, uw afscheidstentoonstelling in het NIMk?

Heiner Holtappels

‘Een reden om de tentoonstelling (nogmaals) te bezoeken is het werk van Kirsten Geisler. Op de finissage wordt Maya Brush geboren, de eerste virtuele schoonheid die alleen door de computer is ontworpen. Verder is Technology Requested een persoonlijk statement waarin ik een generatie kunstenaars wil tonen die bepaalde ontwikkelingen internationaal op de agenda heeft gezet.’

Technology Requested
te zien t/m 6 februari
Nederlands Instituut voor Mediakunst
Finissage
4 februari 17.00-19.00 uur

Jolien Verlaek

Recente artikelen