metropolis m

Mark Manders, Two interconnected Houses, 2010 – in het blad afgebeeld naast het redactioneel
Mark Manders, Two interconnected Houses, 2010 - in het blad afgebeeld naast het redactioneel

Net als bij veel kunstinstellingen in Nederland gaat er bij Metropolis M in 2013 het nodige veranderen. Aan ‘de voorkant’ van Metropolis M verandert er voor de lezer niet veel, aan ‘de achterkant’, de back office, des te meer.

Het tijdschrift blijft zes keer per jaar verschijnen in gelijke omvang. Alleen het supplement met Engelse vertalingen vervalt. We zoeken naar andere wegen om de teksten van Metropolis M voor anderstaligen in Nederland en het buitenland te ontsluiten, via speciale publicaties en uiteraard het internet. We continueren de serie Metropolis M Books, waar we in 2012 mee zijn begonnen. Deze boekjes worden geproduceerd in samenwerking met diverse partners.

Vanaf volgend jaar zullen veel taken van de uitgeverij Metropolis M in eigen beheer worden uitgevoerd. Advertenties zullen voortaan vanuit het eigen kantoor worden geworven. Ook het abonnementenbeheer wordt voortaan in eigen beheer gedaan. Let u alstublieft op de adreswijzigingen in het colofon. Het zou prettig zijn als u zoveel mogelijk per e-mail met de redactie communiceert.

Het is nog geen 2013: dit is het laatste nummer van jaargang 33. Een jaar geleden vroegen we in het laatste nummer van dat jaar aan kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland terug te blikken op het voorafgaande jaar door hun top 3 aan favoriete tentoonstellingen en publicaties toe te lichten. Dit jaar pakken we het anders aan. We kijken terug én vooruit met tien personen die op dit moment de aandacht op zich gericht weten, vanwege projecten uit het voorbije of in het komende jaar. Waarmee opnieuw een balans wordt opgemaakt, niet in de vorm van een lijstje, maar vanuit een meer persoonlijk perspectief.

Door de bezuinigingen moeten wij afscheid nemen van enkele geliefde medewerkers die vele jaren voor ons hebben gewerkt. In de eerste plaats danken we Ellen de Bruijne, onze trouwe advertentieacquisiteur, zonder wie dit blad niet zou zijn wat het nu is. Ook zijn we onze vertaler Mari Shields en Engelse eindredacteur Jane Bemont veel dank verschuldigd, die altijd snel en goed aan de teksten voor het Engelse supplement hebben gewerkt, en onze boekhouder Frank van Balen, voor zijn zorg om de financiële administratie op orde te houden.

ZO KORT VOOR KERST: MISSCHIEN EEN GOED MOMENT OM EEN ABONNEMENT TE NEMEN, OF ER EEN TE SCHENKEN?

Domeniek Ruyters

is hoofdredacteur van Metropolis M

Recente artikelen