metropolis m

Ilvy Njiokiktjien, verjaardag Ellen Daems Christianne, 30 jaar.
Voormalige entree van Museum De Paviljoens

Almere, stad zonder geschiedenis, zonder culturele achtergrond en nu ook zonder museum.

Terwijl wordt geworsteld met de planvorming over een nieuw cultureel centrum waarin alle kunsten bij elkaar komen, gebeurt dit bij Corrosia al jaren in het klein. Als theaterpodium, filmhuis, concertzaal en tentoonstellingsruimte ineen is Corrosia plotseling zowat de enige Almeerse speler in het veld van de hedendaagse kunst. Sinds kort vertoeft Corrosia ook nog eens in een prominent gelegen pand. Hoe geeft Corrosia invulling aan deze haast monopolistische positie?

Terwijl hun oude pand tot in 2015 wordt verbouwd zit Corrosia in een pand aan het Stadhuisplein. Deze nieuwe locatie is inmiddels geopend met een feestelijke tentoonstelling van de fotograaf des vaderlands Ilvy Njiokiktjien. Ilvy, die onlangs de Zilveren Camera won, fotografeerde een groot aantal Nederlandse verjaardagen. De foto’s geven een intrigerende blik op de manier waarop verschillende mensen hun verjaardag vieren, ze zijn persoonlijk, herkenbaar, verrassend, soms wat ongemakkelijk, maar vooral feestelijk en optimistisch.

Ilvy Njiokiktjien, Verjaardag Riet Mohlman, 90 jaar.

Ronald Venrooy, directeur van Corrosia, is ook optimistisch. Het Almeerse culturele klimaat mag dan wat grimmig zijn, Almere biedt ook juist mogelijkheden:“De mensen zijn vaak blij dat er iets is, en zijn dan ook oprecht geïnteresseerd. Er heerst hier ook een soort pioniersgeest. Juist in deze omgeving, waar niemand iets verwacht, zonder ballast van kennis of geschiedenis, waar geen discours is.”

Corrosia speelt op deze onbevangenheid in door met wisselende gastcuratoren toegankelijke tentoonstellingen te organiseren, vaak met een thema als angst of humor. Talentontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel. Vaak bieden zij een plek aan veelbelovende jonge kunstenaars, zo opent 28 maart een ‘interactieve speeltuin’ gemaakt door HKU studenten. Ook wordt elk jaar een selectie van pas afgestudeerde kunstenaars getoond. Door te werken met gastcuratoren en ontwikkelende kunstenaars bouwen zij een breed netwerk op dat zich uitspreidt over alle disciplines.

Corrosia is ook niet blind voor de kunst uit eigen polder, zo werken zij met kunstenaars als Kasper Jongejan en Witho Worms, dit vormt echter geen uitgangspunt op zichzelf: “Negentig procent van de tijd gaat het hier over de stad, wat het ooit moet worden en waarom je er wel of niet zou wonen. Volgens mij moet het ook gewoon over de kunst gaan.”

Ilvy Njiokiktjien, verjaardag Ellen Daems Christianne, 30 jaar.

Het gat dat is ontstaan nu Museum de Paviljoens is opgeheven zal Corrosia de komende jaren niet kunnen opvullen. Met kunstenaars als Marlene Dumas, Rineke Dijkstra en Job Koelewijn speelde De Paviljoens simpelweg op een ander niveau. Misschien dat dit type kunst een plek zal krijgen in Hectare Cultuur. De plannen voor deze kunsthal annex schouwburg moeten echter nog gemaakt worden.

Hoewel ook dit geen zekerheden biedt over het toekomstige culturele veld van Almere gaat Corrosia gewoon door, ondanks het al gekorte budget dat in de toekomst nog verder zal worden wegbezuinigd. In 2015 trekt Corrosia in het nieuw verbouwde pand, en wie weet houden ze het huidige pand er wel bij, aldus Ronald Venrooy: “Zekerheid heb je nooit, maar je kunt wel zeker zijn van de dingen die je wil.

Geert Fotografeert.nl


Corrosia
Ilvy Njiokiktjien
15 januari t/m 15 maart

Floor van Luijk is stagiair bij Metropolis M

Floor van Luijk

Recente artikelen