metropolis m

Foto: John Bohnen

A Tale of a Tub, Rotterdam
30 augustus – 23 november

Wilfried Lentz Rotterdam
Homing
30 augustus – 8 november

Sculptura Lingua Morta…?
Giorgio Andreotta Calò
30 augustus – 27 september

Het voelt alsof je per ongeluk een filmset betreedt wanneer je het Justus van Effenblok in Rotterdam binnenloopt – een plek van verstilling en vertraging, en alles lijkt net-niet-echt. Een plek bij uitstek voor reflectie en distantie. Het is afgelegen van de stad, en tegelijkertijd bereikbaar genoeg om daarvan niet compleet losgezongen te zijn.

Met de komst van galerie Wilfried Lentz Rotterdam en het initiatief A Tale of a Tub wordt de stilte met wat cultureel gedruis verstoord. Beide betrekken het voormalige badhuis van het complex.

Op de begane vloer komt A Tale of a Tub. Een initiatief, ‘a think tank’, voor hedendaagse kunst. Het bemoedigt experiment, onderzoek en proces in de kunst, biedt ruimte voor het toetsen van ideeën en onderzoekt hoe deze resoneren in de samenleving. Het initiatief is een samenwerking tussen vier jonge curatoren: Suzanne Wallinga, Carolyn H. Drake, Floor van Muiswinkel en Nathanja van Dijk

Hun programma wordt een afwisseling van tentoonstellingen, lezingen, filmvertoningen en gesprekken en opent met de tentoonstelling Z (as in Zigzag), een titel afkomstig uit een televisie-interview met Gilles Deleuze, waarin hij de zigzag-beweging gebruikt om de verbinding tussen twee onzichtbare elementen aan te duiden. Binnen dit kader brachten de curatoren de artistieke posities van Kelly Schacht en Maurice Blaussyld samen, en nodigden ze hen uit om vanuit hun praktijk te reageren op de ruimte van het badhuis.

Wilfried Lentz Rotterdam verhuist uit het Rotterdamse Groothandelsgebouw en betrekt de tweede, derde en vierde verdieping van het badhuis. Ondanks zijn commerciële uitgangspunt biedt de nieuwe locatie hem meer mogelijkheid tot experiment. Zowel de tweede en vierde verdieping zullen tentoonstellingsruimtes worden, waarbij de vierde verdieping, The 4th Floor, een plek wordt voor ‘curated shows’. Morgen opent zowel Sculptura Lingua Morta…?, een solo tentoonstelling van Giorgio Andreotta Calò, als Homing, dat alle gerepresenteerde kunstenaars omsluit.

Meer informatie hier en hier

…………………………………………………………………………………………………………….


Jasper Niens
Nieuwe Vide, Haarlem
Vanaf 29 augustus

Jasper Niens (1980, Zwolle) opent op 29 augustus een nieuwe tentoonstellingsstructuur, tevens autonoom werk, dat gedurende een jaar mee gaat groeien met het programma van Nieuwe Vide. Ter toelichting: ‘Met Inside out & Upside down benadrukt Niens de steunbalken in de ogenschijnlijke pijpenla van de expositiezaal. Een ruimtevullende ribbenstructuur dat misschien nog het meest doet denken aan een hybride tussen een zandloper en walvisskelet verdeelt de ruimte in vier delen, waar de bezoeker in en om heen kan lopen. De verbindingen zijn gemaakt met een vernuftig kliksysteem waar bijna geen schroef aan te pas komt. Hierdoor wordt het mogelijk de structuur op tijden aan te passen en mee te laten groeien met de tentoonstellingen. Het werk is echter bovenal een uitdaging aan de curator de aanwezige architecturale elementen van de ruimte niet weg te poetsen, maar als activerend gegeven voor de tentoonstellingen te benutten.’

Meer informatie

…………………………………………………………………………………………………………….

Scott Joseph – Under the sign
PAKT, Amsterdam
13 september – 12 oktober

Een tentoonstelling voor speurneuzen, die in staat zijn de verbindingen in een complex web van informatiedragers uit te pluizen.

…………………………………………………………………………………………………………….

Hotel Maria Kapel
Schizomechanics
12 september – 11 oktober

De afgelopen jaren hebben Macedonië veranderd in een populistisch en xenofoob autoritarisme, waarin kritische stemmen tot zwijgen worden gebracht. Als gevolg hiervan ervaren veel Macedonische kunstenaars een soort ‘schizofrene splitsing’ tussen wat de lokale omstandigheden van hen vragen en wat ze zelf als noodzakelijk zien om te creëren. In een poging om deze ‘catch 22’ te doorbreken, gaat het Macedonische kunstenaarsduo OPA met verschillende mechanische hulpmiddelen, gemaakt van alledaagse voorwerpen, die unieke tekeningen kunnen produceren in op de functie en het ‘nut’ van kunst. Met een flinke dosis humor, becommentarieert OPA het idealisme en de mystificatie van kunst, evenals de paradoxale gang van zaken die de autonomie van kunst in verband heeft gebracht met de commercialisering van waaruit er geen ontsnappen mogelijk lijkt.

OPA (Obsessive Possessive Aggression) is opgericht in 2001 door beeldend kunstenaars Slobodanka Stevceska en Denis Saraginovski. Hun artistieke samenwerking onderzoekt sociale, culturele en alledaagse vraagstukken en manieren van kijken, denken en handelen binnen de context van steeds veranderende sociale en politieke condities. Vaak hebben hun projecten betrekking tot het bestaan van de kunstenaar binnen het kunstsysteem, en is hun werk gericht op het deconstrueren van het kunstobject en de onderdelen van de kunstwereld.

Meer informatie

…………………………………………………………………………………………………………….

Alastair Mackie - A is to B as B is to C, 2010

Alchemy
NEST, Den Haag
6 september – 2 november

De occulte kunst van de alchemie is gehuld in geheimzinnige symboliek, die moeilijk is te begrijpen. Het probeert door middel van de Steen der Wijzen basismetalen om te zetten in edele metalen en tracht de onsterfelijkheid te bereiken. Alchemy in NEST houdt zich evenzo bezig met de transformatie van materiaal en zijn bruikbare eigenschappen, en nodigt acht kunstenaars uit die ingaan op een transformatie van materiaal, op zowel fysiek als conceptueel niveau.

Meer informatie

…………………………………………………………………………………………………………….

Jos De Gruyter & Harald Thys
1646, Den Haag
12 september t/m 24 oktober

Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind’et vol zonden. Sy komen my met menigten te voor, en vervult zynde van Schrik, keere ik my tot u, ô mynen Godt! weest tog my rampzalig mensch genadig. Doet my door boedtveerdige werken uwe verzoening verdienen: en laet niet toe, dat ik uwe bedienaers zou pramen, van my de teekenen van uwen vrede en liefde te geven, voor dat ik zal hebben getragt uwen toorn te verzoenen, en door de werken, die sy my zullen voorschryven, aen uwe regtveerdigheyt eenigsins zal hebben voldaen. Gendt 1727

Meer informatie

………………………………………………………………………………………………………….

Konrad Smolenski & Michel Libera
West, Den Haag
6 september – 11 oktober

West presenteert drie werken van de Poolse kunstenaar Konrad Smolenski (representant Polen op de afgelopen Biënnale van Venetië met een grote visueel rijke geluidinstallatie) in samenwerking met Michel Libera: The End of Radio, Judge, en ly by Smolen?ski in Split. Het laatste werk, gewijd aan vinyl (B-Sides) staat centraal

…………………………………………………………………………………………………………….

KLANK
De Fabriek, Eindhoven
Eind september

De Fabriek organiseert eind september een muziek festival van één dag, met een overlap van muziek en sculptuur of sculpturen die muziek/geluid maken. Er is een open oproep uitgegaan voor het inzenden van ideeën. Uit de tekst: ‘Voor nu zitten we te denken aan ongeveer vijf werken en/of optredens, die in een avondvullend programma getoond en vertoond zullen worden. Een klein budget is aanwezig, ook kan een aantal dagen van tevoren opgebouwd worden. Heb je een plan, een zelf gemaakt instrument wat nodig eens bespeeld moet worden, of weet je iemand die in dit plan past stuur dan je bondige voorstel naar: [email protected].’

Julia Steenhuisen

is kunsthistoricus

Recente artikelen