metropolis m

Jennifer Tee, Zurich, 2016, foto Gert Jan van Rooij, courtesy de kunstenaar en galerie Fons Welters

[blockquote]Ook corona gaat voorbij. Het winternummer van Metropolis M (+ Collectie Nederland magazine) (BESTEL HET NUMMER VANDAAG BIJ [email protected] – €9,95 – gratis verzending) keert zich tegen de waan van de dag en wijdt zich aan dat waar kunstenaars heel goed in zijn: werken voor de lange termijn

[blockquote] 

Aan het eind van dit opmerkelijke coronajaar keren we ons tegen het consumentisme, zijn trends en modes, en buigen ons over zaken van langere duur. Over dat wat zich niet instant aandient en meteen weer voorbij is, maar dat vraagt om een andere, blijvende vorm van aandacht 

Van oudsher hebben bomen in de cultuur een gidsrol. Ze wijzen de weg, als de mens loopt te dwalen. Domeniek Ruyters verdiept zich in de zogeheten 'boomtijd' en het waarom van de opgeleefde aandacht voor bomen in zoveel tentoonstellingen dit jaar 

Laura van Grinsven buigt zich over een bijna vergeten categorie: het oeuvre. Want wat zegt het particuliere, zorgvuldig opgebouwde levenswerk van de kunstenaar ons nog in een tijd waarin er een constante rush op het nieuwe plaatsvindt?

Timea Andrea Lelik gaat postuum in gesprek met Ulay, in een opmerkelijk interview aan de hand van uitspraken van de even avontuurlijke als ingetogen kunstenaar. Zijn werk staat onverminderd in de belangstelling, mede dankzij een groot overzicht in het Stedelijk Museum in Amsterdam

Liza Prins vraagt zich af hoe het verder moet met het gezin. De voormalige 'hoeksteen van de samenleving' loopt gezien alle sociale veranderingen tegen de eigen houdbaarheid aan. Het is tijd voor een andere familiestructuur, zo bewijst het werk van een aantal jonge kunstenaars (onder wie mixedgreens.la met de hier afgebeelde foto uit de publicatie Dog Dykes)

Marsha Bruinen portretteert De Onkruidenier, het kunstenaarscollectief dat een toekomstbestendige voedselcultuur bestudeert en op allerlei manieren onder de aandacht brengt. Staci Bu Shea is een curator (bij Casco) die vrijwilligerswerk doet in een hospice. Zij schrijft indringend over de betekenis van rouw en het belang van rituelen, in dit door de pandemie zwart gekleurde jaar

Inspirerend is ook Emily Rosamond, die vaststelt hoe algoritmes toenemend de toekomst willen bepalen, ons leven als het ware voor ons dicterend, met alle gevolgen van dien. Gelukkig weet het heden, ongrijpbaar en grillig als het is, er regelmatig doorheen te prikken en ons een andere kant op te sturen dan de computer graag wil

En verder een lang gesprek met Jennifer Tee, die dit jaar nationaal en internationaal volop in de belangstelling staat

We presenteren een innemend portret van de bedoeld/onbedoelde corona-kunst van Michaël Borremans bij Zeno X. En Terike Haapoja wordt door Alice Smits geïnterviewd over haar door ecologische zorgen geïnspireerde werk dat binnenkort te zien is in Utrecht

Phillip Van den Bossche gaat in gesprek met de Belgische curator Bambi Ceuppens over onder andere Black Lives Matter in België. Met als centrale vraag: hoe nu verder?

Er zijn boeiende beschouwingen van Zoë Dankert, Florian Göttke en Aude Christel Mgba over kunst en klimaat, cancel culture en het restitutiedebat, en Laure Prouvost, Magali Reus, Caroline Dumalin en Yasmijn Jarram beschrijven hun meest inspirerende kunstervaring in dit curieuze kunstjaar 2020

Met plezier presenteren we ook in dit museale rampjaar, waarin corona de musea zwaar heeft getroffen, de speciale eindejaarsbijlage: het Collectie Nederland Magazine, waarin  we de recente aanwinsten van 23 musea 23 (en meer) bespreken

De portretten van de aanwinsten worden ook dit jaar vergezeld van enkele verdiepende verhalen. Vincent van Velsen sprak Aspha Bijnaar en Sylvana Terlage van Musea Bekennen Kleur, die musea begeleiden in hun poging diverser te worden. Juliette Huygen staat stil bij een onderbelicht onderdeel van veel collecties: het sieraad

Ook dit jaar is er weer een enquête gehouden onder de deelnemende musea om te zien hoe het beleid zich vertaalt in cijfers

METROPOLIS M NUMMER 6 2020/2021 + NIEUWE COLLECTIE - BESTEL DIT NUMMER ONLINE (9.95 EURO INCL VERZENDING IN NL/ 13,95 EURO INCL VERZENDING IN BE). OF NEEM EEN JAARABONNEMENT. ALS JE NU EEN JAARABONNEMENT AFSLUIT STUREN WE HET NUMMER MET DE COLLECTIEBIJLAGE GRATIS OP ALS WELKOMSTGESCHENK. MAIL JE NAAM EN ADRES NAAR [email protected]

Recente artikelen