metropolis m

nummer 1 2021
Diaspora dialogen

In dit nummer laten we kunstenaars en curatoren die werkzaam zijn in de Nederlandse kunstwereld en een diverse culturele achtergrond hebben, met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop hun culturele achtergrond doorwerkt in hun werk. Dat levert een aantal zeer persoonlijke gesprekken op, over een kunstwereld die zich graag als erg ruimhartig ziet, maar dat niet altijd ook is. Daarnaast geven we in de recensies speciale aandacht aan het overlegorgaan Musea Bekennen Kleur, door alleen tentoonstellingen te bespreken die in dit kader zijn geprogrammeerd. Dat was nog lastig kiezen, want van Maastricht tot Amsterdam, van Den Haag tot Enschede, overal wordt momenteel geprobeerd om de vaste routines te doorbreken met kunst die afwijkt van het standaardverhaal. In verkenningen van culturele vraagstukken die inmiddels ook internationaal de tentoonstellingsagenda van instellingen beheersen.