metropolis m

De beroemdheidsbarometer van het Duitse Kunstkompass geeft aan dat Gerhard Richter voor de twaalfde maal op rij Nummer Eins is. Pas op positie 12 zijn er veranderingen (Jeff Koons schuift plekje op). De beroemdheidsindex is een wereldwijde inschatting van aandacht voor individuele kunstenaars afgemeten aan hun deelname aan tentoonstellingen, aan belangrijke aankopen door musea, prijzen en aandacht in de vakpers.

Recente artikelen