metropolis m

PERSBERICHT MONDRIAAN FONDS

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen. 

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Appel arts centre (Amsterdam), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg).

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor het DNA en spreiding van de beeldende kunst. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s. 

Dit najaar vroegen veertig presentatie-instellingen voor in totaal ruim zes miljoen aan. Het beschikbare bedrag voor deze ronde is 2,4 miljoen. Het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten selecteren op basis van de kwaliteit van de aanvragen. Bij de afweging speelde ook regionale spreiding een rol. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

Met de behandeling van de begroting op 21 november is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde zijn afgevallen vanwege het beperkte budget worden in deze ronde opnieuw meegewogen. Ook in deze ronde spelen de kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding een doorslaggevende rol.

De adviseurs van het fonds waren aangenaam verrast door de maatschappelijke oriëntatie die veel presentatie-instellingen in hun plannen tentoonspreiden. Die oriëntatie uit zich in de keuze voor programmaonderdelen, maar ook in bijzondere samenwerkingspartners en extra inspanningen om nieuw en divers publiek aan zich te binden. De commissie meent dat deze ontwikkeling essentieel is voor de maatschappelijke inbedding en de publieke waardering voor presentatie-instellingen.

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.

In 2015 kregen vier instellingen een bijdrage ook voor 2017, voor een bedrag van 475.000 euro: Casco (Utrecht), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim).

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

www.mondriaanfonds.nl

Recente artikelen