metropolis m

PERSBERICHT

Anton Dautzenberg heeft de Impact Award 2016 gewonnen. Deze impactproducent krijgt de prijs voor zijn rol bij het project Quiet 500. “De impactproducent onderscheidde zich door zijn inzet en vermogen om een grote groep mensen te organiseren en te mobiliseren rond het probleem en daarbij veel publiciteit te genereren. De jury was unaniem in haar oordeel dat Anton Dautzenberg de winnaar is van de Impact Award 2016,” aldus juryvoorzitter Hedy d’Ancona. The Art of Impact kent Dautzenberg een bedrag van € 30.000,- toe om een volgend kunstproject met maatschappelijke impact te ondersteunen.

De Impact Award is een initiatief van The Art of Impact en heeft als tagline de kunstprijs voor niet-kunstenaars. De prijs waardeert diegenen die vaak buiten de spotlights, veel werk verzetten om een kunstenaar maatschappelijke impact te laten hebben. Met de introductie van de term impactproducent en deze prijs, wordt het belang van deze bruggenbouwers van de samenleving onderstreept.

 

Juryvoorzitter Hedy d’Ancona: “Van een impactproducent had ik hiervoor eigenlijk nog nooit gehoord. Natuurlijk wel van projecten waarbij kunstenaars aan urgente, maatschappelijke problemen worden gekoppeld. Het staat hoog op de agenda. Maar nu heb ik door de Impact Award gezien hoe hard het nodig is dat iemand inziet dat die koppeling tussen kunst en maatschappelijk probleem belangrijk is, en dat diegene dat de moeite waard vindt om dat gerealiseerd te krijgen. Het doet mij stilstaan bij het belang van de impactproducent.”

Met de uitreiking van de Impact Award is een eind gekomen aan het tijdelijke stimuleringsprogramma The Art of Impact, dat in opdracht van het ministerie van OCW voor de periode 2014-2016 is ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Het programma beoogde de relatie tussen kunst en samenleving te onderzoeken en verder te versterken.

In de afgelopen twee jaar is via dit programma bijgedragen aan meer dan 100 projecten uit alle kunstdisciplines, die op een bijzondere manier samenwerken met de rest van de samenleving. Voor de volledige lijst zie theartofimpact.nl
Opvallend is dat het merendeel van de aanvragen is gedaan door partijen die al een geschiedenis hebben met één van de fondsen. Het programma heeft ingespeeld op de al aanwezige praktijk van cross-sectorale samenwerking en deze waar mogelijk versterkt.   

Daarnaast zijn de gehonoreerde aanvragen onderzocht om te bezien wat de succesfactoren zijn bij samenwerking tussen partijen uit de kunst en de rest van de samenleving. De conclusies hiervan zijn te vinden via theartofimpact.nl/onderzoek.  

Om het voor aanvragers nog duidelijker te maken waar ze terecht kunnen met voorstellen die grensoverschrijdend zijn, zowel wat betreft de verschillende kunstdisciplines als wat betreft kunst en de rest van de samenleving, komt er bij de cultuurfondsen een aanspreekpunt voor cross-sectorale vragen.

Klik hier om het hele juryrapport te lezen.

Recente artikelen