metropolis m

Els van Odijk treedt eind 2017 terug als algemeen directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten. Ze blijft daarna nog wel als inhoudelijk adviseur aan het instituut verbonden. De Raad van Toezicht zal in samenspraak met Van Odijk deprocedure in gang zetten voor de zoektocht naar een opvolger.

Van Odijk was de laatste zeven jaar werkzaam als algemeen directeur aan de Rijksakademie. Als belangrijkste reden voor haar vertrek noemt ze ‘een onstuitbarebehoefte om mij weer meer met inhoud bezig te houden’. Tegelijkertijd wil Van Odijk ook tijdig ruimte creëren voor haar opvolger. “Dit is het juiste moment om het stokje over te dragen. In 2020 bestaat de Rijksakademie 150 jaar. Dan moeten ook de nieuwe beleidsplannen klaarliggen. Het is belangrijk dat hier iemand de leiding heeft die voldoende tijd heeft gekregen om het gezicht van het instituut te worden en samen met onze advisors een nieuw, toekomstgericht kunstenaarsbeeld neer te zetten.”

Van Odijk trad in de jaren tachtig in dienst van de Rijksakademie. Aanvankelijk als freelance medewerker met als opdracht het internationaal beleid vorm te geven.

Bij de verzelfstandiging van de akademie in 2000 trad ze in volledige dienst als lid van de directie. Als algemeen directeur werd zij in 2012 met de grote cultuur- bezuinigingsronde geconfronteerd, waarbij de rijkssubsidie werd gehalveerd. In 2016 is opnieuw tot een aanzienlijke bezuiniging op de Randstedelijke instellingen besloten, waaronder de Rijksakademie. 

Volgens Chris Buijink, voorzitter van de Raad van Toezicht, slaagde Van Odijk er desondanks glansrijk in de kwaliteit en de reputatie van de Rijksakademie op een internationaal hoog peil te houden. “De Rijksakademie en de Raad van Toezicht zijn haar veel dank verschuldigd. Zij heeft een prominente rol gespeeld bij het ontwikkelen en verankeren van onze internationale reputatie. Door haar leiderschap,actieve sponsorwerving, een forse personele reorganisatie en de aankoop van het gebouw waarin de Rijksakademie is gevestigd, heeft Van Odijk de Rijksakademie door een moeilijke fase genavigeerd. We staan er daardoor ondanks de bezuinigingen nog steeds goed voor.” 

Maar dat is geen vanzelfsprekendheid, aldus Buijink. “De reikwijdte van het instituut wordt in eigen land nog wel eens onderschat. De Rijksakademie is een van de belangrijkste visitekaartjes van het Nederlandse kunstbeleid. De alumni uit Nederland en uit het buitenland zijn zonder uitzondering waar ook ter wereld de ambassadeurs van dat beleid. Het instituut is een pressure cooker voor de toekomstige voorhoede van de kunst. Een unieke plek die aantoont dat Nederland in staat is op het hoogste niveau toptalent uit de hele wereld aan te trekken en verder te ontwikkelen.”

Op verzoek van de Raad van Toezicht blijft Van Odijk haar functie vervullen tot haar opvolger is aangetreden. Daarna zal ze tot eind 2018 part-time aan de Rijksakademie verbonden blijven. Van Odijk: “Ik heb mij in de Rijksakademie met name geprofileerd op de onderwerpen globalisering, internationale samenwerking en partnerships maar ook op thema’s als kunst, wetenschap en innovatie. Het ligt voorde hand dat ik op deze gebieden actief blijf. Over de precieze invulling hiervan zullen uiteraard in goed overleg met de Raad van Toezicht en mijn opvolger nadere afspraken worden gemaakt. ”

Bron: Rijksakademie

Recente artikelen