metropolis m

Persbericht Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent tijdens zijn jaarlijkse aanvraagronde ruim 2,3 miljoen euro toe aan de programma’s van veertien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 150.000 euro op jaarbasis.

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), PrintRoom (Rotterdam), Project Space 1646 (Den Haag), Sign (Groningen), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

Dit najaar vroegen 29 presentatie-instellingen voor in totaal ruim 4,7 miljoen aan. De commissie van het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten adviseren op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

De adviseurs waren positief over de energie en de betrokkenheid waarmee presentatie-instellingen in Nederland hun activiteiten uitvoeren. Zij waren aangenaam verrast door de hoeveelheid aanvragen uit de regio. De beste aanvragen in deze ronde kenden een duidelijk eigen positie. De zorg bestaat dat presentatie-instellingen geneigd zijn in hun plannen te veel onderdelen te stapelen. In deze ronde herkent de commissie een breed palet aan organisatievormen, van rond festivals geconstrueerde kunstenaarsinitiatieven tot nomadische presentatieplekken.

De afgelopen jaren was het budget van het Mondriaan Fonds sterk overvraagd en daarom zette het fonds zijn reserves in om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van presentatie-instellingen. Eind 2016 stelde de minister van OCW jaarlijks 700.000 euro extra beschikbaar voor presentatie-instellingen. Daarbovenop werd in 2017 eenmalig nog eens 400.000 euro vrijgemaakt voor deze instellingen. Met het extra budget kon het Mondriaan Fonds meer presentatie-instellingen voor langere periode te ondersteunen. In november dit jaar maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij ook in de periode 2018-2020 extra geld beschikbaar stelt voor presentatie-instellingen. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister.

In 2018 lopen ook nog bijdrages door die vorig jaar waren toegekend. In 2016 vroegen 48 presentatie-instellingen voor bijna 7,5 miljoen euro aan. 24 kregen een bijdrage waarvan veertien ook voor 2018: de Appel arts centre (Amsterdam), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties),  Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg), Noorderlicht (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), TAAK (Amsterdam en verschillende locaties) en WORM (Rotterdam).

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s.

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s en voor een plattegrond met door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen.

www.mondriaanfonds.nl

Recente artikelen