metropolis m

Rana Hamadeh wordt beticht van plagiaat. De Canadese jurist, dichter en theatermaker M. NourbeSe Philip verwijt Hamadeh ongeoorloofd gebruik van haar dichtbundel Zong! in de installatie The Ten Murders of Josephine, waarmee Hamadeh de Prix de Rome won.

Op de website Set Speaks zet M. NourbeSe Philip de kwestie in detail uiteen en geeft daarbij alle correspondentie vrij. Hamadeh zou bij de voorbereiding van haar project zeer door M. NourbeSe Philips gedicht Zong! geïnspireerd zijn geraakt, het als dagelijks ritueel zijn gaan lezen, zoals ze in een mail aan de zeer door haar bewonderde dichter schrijft. Via een kennis van M. NourbeSe Philip vraagt ze per email toestemming voor gebruik van Zong! in haar werk, niet zozeer in algemene zin (Zong verwijst naar een historische jurdische zaak tegen een kapitein die een groot aantal slaven op het slavenschip Zong had vermoord en vervolgens bij een verzekeringsmaatschappij vergoeding opeiste voor de verloren gegane ‘lading’), maar vooral omdat ze de tekst van M. NourbeSe Philip wil omzetten naar een ritmische orgelpartituur.

M. NourbeSe Philip reageert niet op dat verzoek, zegt dat ze geen tijd heeft er naar te kijken, maar wenst Hamadeh wel succes. Pas later is ze er na tips van kennissen achter gekomen dat Hamadeh Zong! gewoon heeft gebruikt, en tekent ze protest aan. Ze stelt vast dat zij noch Zong! expliciet als bron worden genoemd in de publiciteit rondom Hamadehs project. M. NourbeSe Philip heeft Witte de With gevraagd dit alsnog te doen (wat nu ook het geval is). Ze wil nu ook dat Witte de With alle referenties naar het project van Hamadeh van de website verwijdert. En ze wil van Hamadeh een ‘eerlijke’ vergoeding voor het gebruik van Zong!

Rana Hamadeh ontkent in een brief het ongeoorloofd gebruik. Ze zegt dat haar werk niet precies zo is gerealiseerd als eerder met M. NourbeSe Philip gecommuniceerd. Omdat ze geen toestemming had, is Zong! slechts een bibliografische referentie in de uiteindelijke orgelpartituur. De tekst is niet als zodanig gebruikt. In het werk voor de Prix de Rome werd de partituur niet getoond, was er in een boekje slechts een referentie naar een deel uit Zong!, mét bronvermelding. Desondanks verklaart Hamadeh zich per brief bereid de orgelpartituur te vernietigen.

M. NourbeSe Philip lijkt niet tevreden met die uitleg en volhardt in haar claim dat het werk Zong! van grote intellectuele invloed was op dit werk van Hamadeh. Ze schrijft: ‘My intent is [….] to bring the issues to the community of scholars and readers who know Zong!. I would like Rana Hamadeh and the galleries involved to resolve this situation fairly and equitably, and perhaps the airing of the issues will have the appropriate effect on them. I am also hopeful that making the situation public will generate thoughtful, informed and passionate discussion on the very important issues that have been thrown into relief.’

HIER de speciale website met de visie van M. NourbeSe Philip en alle door haar vrijgegeven documentatie

Recente artikelen