metropolis m

Studenten en docenten hebben woedend gereageerd op uitlatingen van de Raad van Toezicht van de KABK. Ze eisen zijn vertrek.

Onder docenten en studenten van de KABK groeit het verzet tegen het aanblijven van de Raad van Toezicht van de KABK. Gesprekken met delegaties van docenten en studenten op dinsdagmiddag hebben de ergernis over zijn aanblijven na de verschijning van een uiterst kritisch rapport over het management van de academie alleen maar vergroot.

De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van de advocaat Harro Knijff, wordt verweten zichzelf vrij te pleiten en de directeur nu als enige schuldige voor de problemen op de academie aan te wijzen, terwijl de Raad directeur Marieke Schoenmakers heeft aangesteld en haar functioneren jarenlang heeft gesteund.

De Raad van Toezicht wordt ook verantwoordelijk gehouden voor het inhuren van een duur communicatiebureau met een bedenkelijke staat van dienst, ter beperking van de publicitaire schade als gevolg van het uitkomen van het onderzoeksrapport van Bezemer & Schubad. In plaats zich te storten op de inhoud van het onderzoek lijkt de Raad alleen maar bezig geweest met het ‘managen’ van de reputatie van de school. Studenten en docenten schrijven dat de prioriteit zou moeten liggen bij het creëren van een veilige academie, wat uiteindelijk logischerwijs tot een goede reputatie zal leiden.

Een groot punt van ergernis, zoals aan Metropolis M meegedeeld, zijn uitspraken in een verklaring van de Raad van Toezicht na verschijning van het rapport. De Raad stelt bij monde van Knijff dat de problemen die aan de kaak worden gesteld ‘problemen van ons allemaal zijn’ en dat ‘iedereen verantwoordelijk is’. Dit schiet bij veel studenten totaal in het verkeerde keelgat. Niet alleen de verantwoordelijkheid voor de ontstane verwaarlozing van de organisatie, maar ook de machtsverhoudingen worden daarmee totaal ontkend.

Zowel onder studenten als docenten groeit het sentiment dat het goed zou zijn als deze Raad zou aftreden. Er zijn vraagtekens bij de samenstelling van de raad, die bestaat uit, zo schrijven ze, ‘overwegend witte, upperclass vijftigplussers, typische beroepsbestuurders: een manager, een consultant, advocaat, ingenieur en slechts een iemand die überhaupt iets met “kunst” te maken heeft, een conservator die werkt voor Unesco.’

In een open brief die vandaag is verspreid onder betrokkenen reageert Jonathan Hielkema, BA Photography alumnus (2014-2018) en oudlid van de KABK medezeggenschapsraad (2017-2018) in detail op de teleurstellende reacties van de Raad. Hielkema wijst erop dat het functioneren van de Raad van Toezicht geen onderwerp van onderzoek is geweest en dus ook niet kritisch wordt beoordeeld in het rapport van Bezemer & Schubad. Hij blijft ten onrechte buiten schot, terwijl het de Raad is die de opgestapte directeur heeft aangesteld enis blijven steunen ondanks het openlijk ter discussie gestelde disfunctioneren. Als lid van de medezeggenschapsraad heeft Hielkema naar eigen zeggen twee jaar aangedrongen op verkleining van de kloof tussen management en de medewerkers, de docenten en studenten, die nu in het rapport wordt aangemerkt als een wezenlijke oorzaak voor het ontstaan van een onveilige werkomgeving op de KABK.

Hielkema roept op tot een grote schoonmaak, waar de afdelingshoofden geen inspraak in mogen krijgen, want ‘anders blijft de cultuur waarin de afdelingen worden geleid als kleine koninkrijkjes voortbestaan’. Hij vindt veel docenten en studenten aan zijn zijde.

Domeniek Ruyters

is hoofdredacteur van Metropolis M

Recente artikelen