metropolis m

Tijdens de opening van haar tentoonstelling bij het Groninger Museum roepen Marit Westerhuis en Fossil Free Culture NL (FFCNL) het museum op om hun financiële banden met Gasunie en GasTerra te verbreken. Dit gebeurde bij de opening van Megalith, de nieuwe soloshow van de Groningse Westerhuis.

Westerhuis sprak zich tijdens de feestelijke gelegenheid hard uit tegen de sponsoring van het museum door de fossiele brandstofindustrie. Tegelijkertijd voerden negen gemaskerde performers van FFCNL in het werk van de kunstenaar een rouwritueel op om te wijzen op de toxische relatie van GM met de gasbedrijven. De kunstenaar en de actiegroep hebben een gedeeld bericht voor het museum: ‘Het is tijd dat het Groninger Museum inziet dat de klimaatcrisis nu is, en dat het verbreken van de banden met de fossiele brandstofindustrie het absolute minimum is.’ Dit is de tweede actie van FFCNL bij het Groninger Museum, na de projectie van een scheur op het gebouw in januari. 

FFCNL vindt dat kunstenaars, culturele werkers en instellingen een cruciale rol spelen in het tegengaan van de klimaatcrisis en wil daarom de invloed van de fossiele brandstof-industrie in de culturele sector beëindigen. Maria Rietbergen, woordvoerder van FFCNL: ‘Gasunie en GasTerra zijn mede-verantwoordelijk voor de schade die het boren naar gas heeft veroorzaakt in Groningen. Daarnaast is de fossiele brandstofindustrie ook de hoofdverantwoordelijke voor de grootste crisis waarmee de mensheid ooit te maken heeft gehad: de klimaatcrisis. Er is geen tijd voor transitiemodellen. Verandering moet nu beginnen. De culturele sector moet zich niet laten gebruiken als kunstzinnig masker voor de ware aard van bedrijven zoals Gasunie en Gasterra.’ 

In haar speech bij de opening richtte Westerhuis zich onverwacht aan directeur Andreas Blühm en de directie van het museum: ‘​​Hoe ironisch: van alle musea in Nederland is het uitgerekend het Groninger museum dat vasthoudt aan klimaatmisdadigers als sponsoren. De aarde hier in Groningen beeft letterlijk door het geweld van deze fossiele giganten.’ Onder deze woorden stapten negen gemaskerde performers van FFCNL in het post-apocalyptische landschap van Westerhuis, terwijl er een groene, chemische substantie onder hun maskers vandaan droop. Hiermee verwijzen ze naar de vervuiling die zich afspeelt achter de schone schijn die het museum vormt voor de gasindustrie.

Westerhuis won in 2021 het talentontwikkelingstraject Young Grunn Talent, waardoor zij een solotentoonstelling in het Groninger Museum kon realiseren. Megalith, het resultaat, is een enorm artificieel landschap van 300m2 waar toxisch afval het landschap vervuilt. Westerhuis nodigde FFCNL uit voor de samenwerking, omdat ze niet wil dat haar expositie, die juist de impact van de drang naar vooruitgang, winst en groei bloot wil leggen, gesponsord wordt door Gasunie en GasTerra. Tijdens haar speech zegt ze: “​’Wát het probleem is, kan ook niet duidelijker zijn: fossiele brandstoffen. We moeten olie, kolen én gas in de grond laten zitten. Er is geen ruimte voor “transitiebrandstoffen.” De enige transitie die we dan zullen maken is naar de post-apocalyptische wereld zoals er nu eentje voor jullie ligt.’ 

FFCNL sluit zich daarbij aan: ‘Wij houden van het Groninger Museum, maar hoe kan de culturele sector zich daadwerkelijk serieus en kritisch verhouden tot de klimaatcrisis, wanneer zij gesponsord wordt door de degenen die deze crisis veroorzaakt hebben en weigeren op te lossen? Westerhuis en haar werk nemen een duidelijke positie in, nu het museum nog.’

Fossil Free Culture NL heeft eerder actie gevoerd tegen de sponsoring van Shell en Exxon bij o.a. het Van Gogh Museum, NEMO, en het Concertgebouw. Al deze culturele instellingen hebben na de acties van FFCNL hun relaties met oliebedrijven beëindigd. Met deze tweede actie van een Groningse groep activisten en kunstenaars richt FFCNL nu nogmaals haar pijlen op het Groninger Museum.  

Bron: persbericht Fossil Free Culture NL

Recente artikelen