metropolis m

Het persbericht van de Theodora Niemeijer Prijs meldt het volgende:

Amsterdam, 8 maart 2023 – De Theodora Niemeijer Prijs is op 8 maart 2023 uitgereikt aan Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) op de Rijksakademie in Amsterdam. De stimuleringsprijs is dit jaar verhoogd naar €100.000 en is daarmee de grootste vrij besteedbare kunstprijs van Nederland. Om de representatie en waardering van vrouwelijke kunstenaars te vergroten wordt de prijs uitgereikt aan mid-career vrouwelijke kunstenaars.

In het gelaagde beeldende werk van Chang onderzoekt de kunstenaar thema’s rondom Eurocentrisme, dekolonialisering, racialisering, (collectieve) heling en sjamanisme. De recente film-installatie Four Months, Four Million Light Years (2020) van Chang, is een sjamanistische reis door de tijd en ruimte. Hierin ontrafelt de kunstenaar het koloniale denken achter de grootschalige adoptie industrie. Via de koloniale print Een Shaman ofte Duyvel-Priester (1692) van de V.O.C. bestuurder Nicolaes Witsen reist het werk door de tijd van Nederlands deelname aan de Koreaanse oorlog (1950-1953) naar de actualiteit van transraciale adoptie. 

[answer Aveline de Bruin (directeur Quetzal Art Center, jurylid 2023):] “Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) is een kunstenaar met internationale allure die lange tijd geen solotentoonstelling in een Nederlands museum heeft gehad. Het werk van Chang verdient het om toegevoegd te worden aan de collectie van een Nederlands museum.”

[answer Zippora Elders (chief curator, Head of Curatorial Department & Outreach voor Gropius Bau in Berlijn):] “De kunstenaar stelt het Eurocentrisch denken ter discussie, vermengt kleine en grote verhalen, en weet geopolitieke onderwerpen op een intieme manier te verbinden met ruime beeldende zeggingskracht en overtuigende kennis en kunde van meerdere disciplines. Zij brengt video, film, historisch materiaal, onderzoek, tekeningen, tekst, montage en muziekcomposities samen tot overstijgend artistiek werk”

Vernieuwde Theodora Niemeijer Prijs
Er zijn weinig financiële middelen en prijzen beschikbaar voor de doorontwikkeling van mid-career vrouwelijke kunstenaars. Voor startende kunstenaars zijn er vele fondsen beschikbaar, terwijl vrouwen vaak in een latere fase van hun carrière veel werk produceren. Juist dan hebben ze baat bij extra steun. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in die fase het meest zichtbaar en wordt weerspiegeld in de verdeling van verwervingen door musea. Naar schatting bedraagt het werk van vrouwelijke kunstenaars nog altijd slechts 16,4%* van de vaste collecties van de grootste hedendaagse musea. 

Het Niemeijer Fonds vindt het belangrijk dat vrouwen in die cruciale fase van hun carrière worden gesteund. Het wil met de nieuwe vorm van de prijs de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen agenderen en de vertegenwoordiging van het werk van hedendaagse vrouwelijke kunstenaars in museale collecties vergroten.

Ten opzichte van voorgaande succesvolle edities is het bedrag vertienvoudigd: waarvan €75.000 vrij besteedbaar is en €25.000 wordt beschikbaar gesteld als aankoopbudget voor een museum. De aankoop van een werk is voor een Nederlands museum een middel om een betere representatie van vrouwelijke kunstenaars te bewerkstelligen.

[answer Andrea Davina (directeur Niemeijer Fonds):] “Met een omvangrijker prijsbedrag geven we financiële steun aan de kunstenaar én een museum. We verwachten hiermee een stap in de goede richting te zetten om de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te blijven agenderen. We hopen daarnaast dat het écht aanvoelt als een prijs voor de kunstenaar. Het vrij besteedbare budget is werkelijk vrij en mag worden besteed naar eigen inzicht; een reis, kinderopvang, materiaal – alles wat de kunstenaar nodig acht voor diens ontwikkeling.”

Editie 2023 
In 2012 introduceerde het Niemeijer Fonds de stimuleringsprijs omdat het werk van hedendaagse vrouwelijke kunstenaars ondervertegenwoordigd is in tentoonstellingen en museale collecties. Dit jaar bestond de jury uit Ansuya Blom (kunstenaar), Aveline de Bruin (directeur Quetzal Art Center), Andrea Davina (directeur Stichting Niemeijer Fonds), Zippora Elders (Head of Curatorial Department & Outreach bij Gropius Bau) en Charles Esche (directeur Van Abbemuseum).  

[answer Charles Esche (directeur Van Abbemuseum):] “Vrouwen zijn in de kunstgeschiedenis ongelijk vertegenwoordigd geweest en beslaan zelfs tegenwoordig nog maar 16,4% van de totale collecties van de grootste hedendaagse musea in Nederland. Een grote kunstprijs als deze geeft een belangrijk signaal af naar niet alleen de kunstensector in Nederland, maar de maatschappij als geheel.”

De jury koos Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) als winnaar uit een selectie van diverse namen, voorgedragen vanuit het Stedelijk Museum, Centraal Museum Utrecht, Kunstinstituut Melly en Museum Arnhem. 

De solo ‘Four Months, Four Million Light Years’ van Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) is te zien bij Rozenstraat- a rose is a rose is a rose tot 23 april.

Recente artikelen