metropolis m

Een kunstliefhebber heeft zich bereid verklaard een kredietfaciliteit te bieden, waardoor het museum de onderhandeling over de subsidie met de gemeete kan voortzetten en niet al op korte termijn dicht moet.

In een verklaring meldt het museum dat de particulier met zijn donatie het museum de tijd geeft om te werken aan een structurele oplossing voor de komende jaren. Het museum schrijft:

‘Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is verheugd aan te kondigen dat Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken. Touwen is o.a. groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Dit redt het museum uit de acute financiële nood. Dit gebaar stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu tijd en ruimte om een structurele oplossing te ontwikkelen voor het voortbestaan van het museum op lange termijn. We kunnen verschillende toekomstscenario’s nu in zorgvuldigheid afwegen op aantrekkelijkheid en haalbaarheid. Dit biedt perspectief voor behoud van museale moderne kunst in Amstelveen.’

Voige week werd bekend dat het Cobra Museum geen extra ondersteuning van B&W van Amstelveen niet bereid was het museum nog extra geld te geven, om de opgelopen tekorten te dekken. Er dreigde een accuut liquiditeitsprobleem.   

Het museum hoopt nu met de gemeente een ‘een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen’. Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum: ‘Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus  “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.’

Het Cobra Museum, een toonaangevend museum gewijd aan de kunstbeweging Cobra en moderne kunst in het algemeen, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met financiële uitdagingen. De huidige economische omstandigheden en de impact van de COVID-19-pandemie hebben de financiële druk op alle culturele instellingen verhoogd, waaronder het Cobra Museum. De bijzondere verhouding tussen een lage gemeentelijke bijdrage (40%) en een hoge afhankelijkheid van eigen inkomsten uit bezoekers en sponsors (60%) is daarmee onder druk komen te staan. Het college van b en w stelde vorige week voor om het museum te sluiten. Zover hoeft het dus nu niet te komen. 

Deze toezegging is een directe levenslijn voor het museum en stabiliseert de financiën op korte termijn. Dit stelt het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen in staat om een duurzame en levensvatbare strategie voor de toekomst te ontwikkelen. 

“Deze bijdrage is een blijk van ongelooflijke steun voor het Cobra Museum en de directie in het belang van kunst en cultuur in onze gemeenschap,” aldus Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum. “We zijn diep dankbaar voor de betrokkenheid van Marius Touwen, wiens bijdrage het voortbestaan van het museum veiligstelt en ons in staat stelt om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan de lange termijn.” 

Recente artikelen