metropolis m

Na het vertrek van twee leden van de benoemingscommissie voor de artistiek leider van de aanstaande documenta 16 treedt nu de hele commissie af. Zo maakt de leiding van de documenta gGmbH, de moederorganisatie van documenta, bekend met volgend persbericht.

­­­
Persbericht:

In het licht van de terroristische aanslagen door Hamas op 7 oktober 2023 en het toenemende antisemitisme in Duitsland en de gepolariseerde debatten eromheen, is het werkproces van de selectiecommissie voor de artistiek directeur van documenta 16 de afgelopen weken onder toenemende druk komen te staan. Na het aftreden van Bracha Lichtenberg Ettinger en Ranjit Hoskoté uit de selectiecommissie hebben documenta en Museum Fridericianum gGmbH, haar partners en de overgebleven leden van de selectiecommissie voor documenta 16 intensief overlegd over mogelijke consequenties voor het verdere selectieproces. De directie overwoog het zoekproces op te schorten vanwege de bijzondere wereldwijde situatie na de terroristische aanval van Hamas in Israël. De voortzetting van het proces met alleen de overgebleven leden van de selectiecommissie werd ook overwogen, evenals de herbenoeming van twee nieuwe leden in de selectiecommissie tijdens het huidige selectieproces, evenals het volledig opnieuw uitvoeren van de gehele selectieprocedure.

Het was voor documenta en Museum Fridericianum gGmbH van cruciaal belang om respectvol om te gaan met de houding van de overgebleven leden van het selectiecomité. In een uiterst moeilijk besluitvormingsproces besloten Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg en María Inés Rodríguez uiteindelijk dat ze niet langer wilden deelnemen aan het selectieproces. Deze donderdagavond, 16 november 2023, kondigden zij hun ontslag uit de commissie aan bij de directeur van documenta und Museum Fridericianum gGmbH. documenta und Museum Fridericianum gGmbH respecteert deze beslissing en bedankt alle betrokkenen voor hun inzet. Zij zal de Raad van Toezicht voorstellen het zoekproces voor documenta 16 volledig te reorganiseren. Wat de timing van de nieuwe start betreft, zal zij voorstellen om eerst de organisatorische herziening volledig af te ronden met een besluit van de Raad van Toezicht over de gewijzigde structuren.

Recente artikelen