metropolis m

Nieuw onderzoek wijst uit: vrouwen in beeldende kunst verdienen 20 procent minder dan mannelijke collega’s.

Vrouwelijke beeldend kunstenaars hadden tussen 2017 en 2021 gemiddeld een bruto jaarinkomen van 16.900 euro, bij de mannen ging het om 20.200 euro. Dit terwijl vrouwen vaker kunstprijzen winnen dan mannen.

Vrouwelijke beeldend kunstenaars verdienden in de periode tussen 2017 en 2021 zo’n 20 procent minder dan mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van de Boekmanstichting, in opdracht van het Niemeijer Fonds. Waar vrouwen jaarlijks gemiddeld 16.900 euro bruto verdienden, ging het bij mannen om 20.200 euro.

De gemiddelde inkomensongelijkheid in de beeldende kunst was in dezelfde periode wel kleiner dan in andere sectoren binnen de cultuurwereld, zoals theater en film. Daar was het inkomen van vrouwen 33 procent lager dan dat van mannen. Wel lag het gemiddeld inkomen van beeldend kunstenaars – 18.500 euro bruto per jaar – fors lager dan bij andere creatieve beroepen. Daar is het gemiddelde inkomen 35.100 euro bruto per jaar.

In Nederland studeerden tussen 2002 en 2022 jaarlijks gemiddeld vierhonderd kunstenaars af aan autonome beeldende kunstopleidingen, van wie 64 procent vrouw. Zij kozen na de afronding van hun studie of na enkele jaren in de beeldende kunst vaker voor een andere carrière dan mannen. Een indicatie daarvoor: het percentage vrouwen in de beeldende kunst was 54 procent tussen 2017 en 2022.

Kunstprijzen
De verdeling van kunstprijzen weerspiegelt de verhouding op de arbeidsmarkt beter. Vrouwen wonnen namelijk 54 procent van de prijzen in de beeldende kunst, mannen wonnen 43 procent van de prijzen. De overige 3 procent van de prijzen ging naar een kunstenaarscollectief.

Uit het rapport blijkt ook dat er meer subsidiebedragen naar mannen gaan, die bovendien vaak hoger zijn. 52 procent van het totaal gehonoreerde bedrag voor de beeldende kunst gaat naar hen, 45 procent naar vrouwen en 3 procent naar non-binaire makers. Musea kopen daarnaast veel minder vaak werk van vrouwen aan dan van mannen.

Bron: NRC

Recente artikelen