metropolis m

De eindexamenexpositie van Media & Design van de Willem de Kooning Academie kenmerkte zich grotendeels door nuchterheid, zoals te verwachten is bij een stad als Rotterdam. Het meest in het oog springend waren de afstudeerprojecten met een conceptuele inslag, die afstaken tegen de reclameposters en huisstijlen die in overvloed aanwezig waren.

Met name de studenten Grafisch Ontwerp wisten de bezoeker te prikkelen, zoals Birte Ketting met Almanak, waarbij berichten van een nieuwssite werden ontleed en vertaald naar boekvorm, waardoor structuur, onderlinge samenhang en hiërarchie van de nieuwsberichten verdwenen. Miriam Thijssens’ intrigerende installatie All you need is oil verbeeldde een romantisch liefdesverhaal met een desastreuze afloop, waarbij olie de plek van liefde innam en opkomend grootmacht China langzaam de plek innam van de Verenigde Staten. Barbara Smit (evenals Ketting en Thijssen ook afgestudeerd in Grafisch Ontwerp) zette een door haarzelf gestarte online enquête om in een installatie. De respondenten, hun personalia en hun interpretaties van het werk waren omgevormd tot een gordijn van gelabelde draden, die de beschouwing van het kunstwerk letterlijk beïnvloedden. In de film Light van Walter Verweij werden op poëtische wijze beelden van straatlantarens, autolampen en zwaailichten gecombineerd met de lichtsignalen waarmee zeewezens communiceren, waarmee een interessante parallel werd getrokken tussen ons leven op aarde en het leven op de zeebodem.

Lifestyle & Design-student Marjolein Vissers leverde kritiek op de zucht naar perfectie met haar keramiekserie Different Bodies: gebruiksobjecten die verre van perfect ogen, maar daarom niet minder bruikbaar zijn. Tot slot Alina Parriger, de enige student van de richting Digitale Fotografie. Haar project Conquering Home Territories stelde het idee van een (t)huis aan de kaak, wat door globalisatie en de groeiende toegankelijkheid van (verre) reizen niet langer enkel een fysiek, vaststaand iets is maar vaak meer een state of mind.

Meer over de eindexamens op de kunstacademies komende weken op de website en uitgebreid in het augustus/septembernummer van METROPOLIS M.

Miriam van Ommeren

Recente artikelen