metropolis m

Project Morrinho

Christelijk gemotiveerd zal het niet zijn, maar in de kunst en de cultuur bestaat een hardnekkige behoefte het publiek (cq de mensheid) eens in de zoveel tijd even met zijn hoogmoed te confronteren.

In The Great Babylon Circus in MU heeft de Duitse Lukas Feiress babylonische landschappen van kunstenaars als Mounir Fatmi, Tomorrow’s Thoughts Today, Project Morrinho en Speedism bijeengebracht die even vrolijk als treurigstemmend zijn.

In Eindhoven is een archipel van menselijke doem en verderf gecreëerd. Niet dat de ellende ervan afdruipt, alles is juist heel vrolijk gekleurd, zoals een circus betaamt. Toch is de ondertoon er een van doorschietende rationaliteit en ontmenselijking.

Er is bijvoorbeeld een gerobotiseerde tuin van Eden van Tomorrow’s Thoughts, architecturale space age posters van het collectief Speedism. Mounir Fatmi laat een van hem bekende videomuur zien, opgebouwd uit uitgerolde videobanden.

Meest humaan is Project Morrinho, die met scholieren uit gekleurde baksteen een favela heeft gebouwd. In weerwil van de echte favela kent die van MU tal van openbare voorzieningen.

Het typeert de halfslachtigheid waarmee de Apocalyps in Eindhoven wordt aangekondigd. Alsof de negatieve boodschap niet te hard of confronterend gebracht mag worden.

Als we als mensheid de Apocalyps werkelijk over onszelf uitroepen, dan kunnen we hem ten minste nog een leuk kleurtje proberen te geven, zeggen de kunstenaars in Eindhoven. We gaan dansend ten onder.

The Great Babylon Circus
The Lure of Architecture

MU
Eindhoven
24 juni t/m 2 oktober 2011

Domeniek Ruyters

is hoofdredacteur van Metropolis M

Recente artikelen