metropolis m

Katinka van Gorkum Dobberen/Floating, foto door Jeannette Slütter

Een half jaar na hun eindexamen gaan oud-studenten van de KABK nog eens op. Vrijwillig. In onder andere het GEM.

Het is goed om te zien dat het werk van nog niet afgestudeerden zo nu en dan aan een publiek van buiten de eigen academie wordt getoond.

Negen derdejaarsstudenten Grafisch Ontwerpen van KABK presenteerden hun eindproduct van een opdracht waarin de poëzie van Elly de Waard het uitgangspunt vormde. Onder leiding van docent Babette Wagenvoort interpreteerden zij een gedicht uit de bundel Anderling om tot een vrije doch communicatieve vorm te komen.

De uitkomsten waren even divers in vorm als in media. Hoewel sommige letterlijke illustraties bij de tekst maakten, creëerden een aantal van de studenten interessante werken met een losse verhouding tot de gedichten. Zo bestond het werk van Roxanne van Beek uit foto’s van door haar gemaakte beeldjes. De kleine beeldjes van het menselijk lichaam zijn zo gefotografeerd dat elke referentie naar schaal verdwenen is. Het werk gaat in op fysieke aan- en afwezigheid door het letterlijk uitbeelden hiervan, gecombineerd met belichting die het beschreven maanlicht uit het gedicht zichtbaar maakt.

Koos Breen, opstelling Visual Prothesis

Koos Breen kwam tot een geheel andere uitkomst. De oogkleppen die in het door hem gekozen gedicht aan bod kwamen, werden omgevormd tot ‘visuele protheses’ die het zicht belemmeren, maar tegelijk ook intensiveren en een focus kunnen aanbrengen in de dagelijks beeldenstroom die ons overspoelt. De grenzen van mijn begrip en betekenis van grafisch ontwerp werd tijdens deze kleine expositie opgerekt richting een autonome vorm; grafisch gecombineerd met poëzie toonde zich hier meer dan ontwerpen.

GEM

Ook oud-KABK studenten hebben op dit moment een publieke presentatie. Achttien kunstenaars van de lichtingen 2011 en 2012 kregen de kans om hun werk in het GEM te presenteren, onder de naam Now or Never #2. Een mooie kans voor de beginnende kunstenaars om hun ontwikkelingen na afstuderen te tonen. Helaas bestaat de tentoonstelling in meerderheid uit afstudeerwerk. En dat is de websitebezoeker van Metropolis M al bekend uit een eerdere rapportage. Ook ander werk was al eens op deze site gesignaleerd.

De tentoonstelling verschaft daarmee geen nieuwe inzichten: een gemiste kans, want het was juist interessant geweest om te zien hoe de kunstenaars zich een half jaar na hun afstuderen hebben ontwikkeld.

Waarmee de tentoonstelling een gedateerde best of is.

Machteld Rullens, Area of Plain Shapes

De gebogen doeken van Bob Eikelboom komen niet heel goed uit in het hoekje waar ze zijn gepresenteerd, zijn parels krijgen wel alle ruimte die ze verdienen. Ook de Werkelijkheidsvangers van Daniel van Straalen zijn nog steeds alleraardigst. Dit geldt eveneens voor de hoek die door Raoul de Lange is ingericht met gepixeleerde portretten en Youtube-filmpjes van slachtoffers van de Arabische Lente, naast t-shirts, mokken en kussens met deze portretten, waarbij de inrichting doet denken aan een museumwinkel. Ferenc Molnar zette statistiek van de verstedelijkte omgeving om in beeld en Machteld Rullens laat zien wat normaal onopgemerkt blijft.

Katinka van Gorkum bood wel nieuw werk, met een tweetal performances tijdens de openingsavond. Een naar Géricault verwijzend vlot dreef in het bassin voor het museum. Géricault maakte Le radeau de la Méduse als aanklacht tegen het falen van bestuur en als illustratie van de positie van de kunstenaar met een tekort aan opdrachtgevers. Hij werd zijn eigen opdrachtgever met de wil om kunst te maken los van de omgeving. L’art pour l’art avant la lettre en ook nu weer relevant voor de (beginnende) kunstenaar. Een conceptueel goed onderbouwde performance, maar ik ben ook benieuwd naar de huidige bezigheden van de zeventien andere beginnende kunstenaars én naar hun ontwikkelingen in de toekomst.


Now or Never #2
Met onder andere Juliaan Andeweg, Bob Eikelboom, Katinka van Gorkum, Lisanne Hoogerwerf, Raoul de Lange, Thomas van Linge, Ferenc Molnar, Henk Otte, Lonneke van der Palen en Machteld Rullens.
GEM. Museum voor Actuele Kunst
12 januari – 24 februari 2013

Anderling
Suzanne Bakkum, Roxane van Beek, Koos Breen, Sabine van der Eijk, Johnnie Weiliang Hoek, Kyra Hurkmans, Daisy Loeb, Edwin Luitjes, Gabor Roozen olv Babette Wagenvoort nav Elly de Waard
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
9 januari
website

Look
Ook de fotografieafdeling heeft een expositie.
Floris Grijpstraat 2 (Ypsilon Park), Den Haag
11 januari – 19 januari 2013
http://www.expolook.nl/

Vincent van Velsen

is redacteur Metropolis M en conservator Stedelijk Museum Amsterdam

Recente artikelen