metropolis m

Traditiegetrouw vindt de afstudeertentoonstelling Fine Arts van het Sandberg Instituut op twaalf locaties in Amsterdam plaats. Elf afstudeerders tonen werk in een andere context. Diverse galeries en kunstinstellingen bieden gedurende vier dagen of langer ruimte aan de masterstudenten, die zich hierdoor vaak voor het eerst buiten de muren van de academie kunnen laten zien.

Festival Of Choices is dit jaar een fysieke ervaring, en dat komt niet alleen door de fietstocht ten gevolge van de geografische spreiding van de deelnemende locaties. Veel werken gaan direct of indirect over het lichaam. Het lichaam van de bezoeker wordt aangesproken of geactiveerd. En dat terwijl het werk overwegend introvert en onderzoekend van aard is. Het is een jaar van subtiele lichamelijkheid. Op de fietstocht na dan.

Lichaamsdeel – In het werk van Claudia Pagès in boekwinkel San Serriffe staat de keel centraal. Via het gedeelte van ons lichaam dat kan spreken en slikken, raakt ze aan meer maatschappelijke thema’s zoals de farmaceutische industrie. Even verderop in Rongwrong heeft de kunstenaar een meer fysieke presentatie over de relatie tussen object en lichaam.

Claudia Pages
Claudia Pages

Lichamelijke ervaring – Het werk van Lucy Andrews is – ondanks de minimalistische opstelling – een totaalervaring. Een indringende geur van een brandend gas vult de ruimte, onderdeel van de installatie achterin. Verder worden ook vuil van de vloer, gevonden voorwerpen en duivenpoep getoond. Troep was zelden zo esthetisch.

Lucy Andrews

Het eigen lichaam – In Kunstverein toont Zazie Stevens Arnulf Rainer-achtige expressieve schetsen van een vrouwengezicht, vergezeld van teksten (veelal quotes) die we deels kunnen lezen. Ze gaan over kunst, schoonheid en contemplatie. Een bloem – die binnenkort zal verwelken – maakt de symboliek compleet.

Zazie Stevens

Lichaam versus kunstobject – Nina Djekic presenteert een mogelijke choreografie met een kunstobject en een andere bezoeker. In een videowerk komen de handelingen als instructie op een zwart scherm voorbij. Met zinnen in de trant van ‘Ga naast het kunstwerk op de grond zitten. Voel je gewicht en het gewicht van het kunstwerk naast je’, wordt de passieve bezoeker aangespoord zich op een andere manier tot objecten te verhouden. Zowel lichamelijk als geestelijk.

Nina Djekic
Nina Djekic

Het ontbrekende lichaam – Het raadselachtige werk van Marcello Spada houdt het midden tussen huiselijk tafereel en plaats delict. In X Bank toont de kunstenaar onder meer twee banken met opvallende prints, een stofzuiger en schoonmaakhandschoenen. Er klinkt een zoemend geluid van huishoudelijke apparaten. Hier is geen mens te zien, hier bevinden zich slechts de mysterieuze residuen van menselijke activiteit.

Marcello Spada

Het kunstenaarslichaam (en diens vader-zoon relatie) – De rijke achtergrond zat kunstenaar Jacob Peter Kovner in de weg bij het maken van een boek. In Galerie Vriend van Bavink doet hij verslag van de hieruit voortkomende breuk met zijn vader. Middels tentoongesteld documentatiemateriaal brengt hij de pijnlijke reeks gebeurtenissen klinisch in beeld.

Jacob Peter Kovner

De kunstenaar en ik – In een kleine ruimte in de Oude Kerk worden natuurlijke taferelen (regen, lucht, water) op het plafond geprojecteerd, en voorzien van een activerende voice-over. Kunstenaar Yulu Gao spreekt je direct aan. Ons, jou, mij. Wie je ook bent, Gao weet je te vinden. De poëtische video-installatie is als een kort onderonsje met de kunstenaar.

Yulu Gao

Festival of Choices – Graduation Show
Sandberg Instituut, Master of Fine Arts
15 t/m 19 juni 2016
Diverse locaties, Amsterdam

Sanneke Huisman

Recente artikelen