metropolis m

Een haast vierkante ruimte wordt gebroken door een houten constructie, die meteen een niet onbelangrijk architecturaal element in de tentoonstelling introduceert. De constructie hangt aan het plafond, zweeft net boven de grond en is bekleed met afdrukken en schetsen die soms doen denken aan ‘blueprints’. De ruimtelijke interventie is bepalend en doet wanden, hoeken en perspectieven ontstaan. Een te volgen stroom ontstaat, te vergelijken met een af te wandelen weg.

Tijdens haar doctoraatsstudie, tussen 2012 en 2017 onderzocht Mira Sanders een Romeinse heerweg. Ze reisde langs deze heerweg, die zich in het Romeinse Rijk van grens tot grens uitstrekte, maar niet verder ging dan de limieten van het rijk. Nu bevraagt Sanders of dit onderweg zijn een inzicht kan bieden in het concept ‘limieten’. In Along The Sides Along herinterpreteert ze het oeuvre dat ze opbouwde tijdens haar onderzoek. Films, beelden, tekst, schetsen en objecten worden door de houten constructie gedragen en samengebracht. Elk werk toont een nieuwe dimensie binnen de narratief die zich langzaam opbouwt.

Opvallend is de aanwezigheid van de (her)scheppende hand van de kunstenaar. Binnen een reeks films die na elkaar geprojecteerd worden (A Journey Trough N-Dimensions; In An Atmospheric Depth of Time; An Attempt at Defining The Idea of Transition; Fenêtre de Vue) zien we een hand tekenen op een wit blad. De hand lijkt te reageren op een Franse tekst die doorheen de hele tentoonstelling te horen is. De stem beschrijft een gedetailleerde observatie van een bepaalde scene, elementen hieruit worden op het blad uitgetekend. Specifieke kenmerken en absurde algemeenheden wisselen elkaar constant af waardoor we constant in- en uitzoomen op de scene en deze vanuit verschillende standpunten lijken te bekijken. Op het blad ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Als toeschouwer wordt je uitgenodigd je constant te verplaatsen binnen de scene en te reizen doorheen een, al dan niet, reëel landschap om op deze manier de eigen lichamelijke limieten te overstijgen.

De stad is een optelsom van tijdslagen. In een videofragment (tijdens het nasporen van de secundaire heerweg, Franklin Rooseveltlaan te Brussel), dat deel uitmaakt van het werk Notes on being on the way, zien we hoe Mira Sanders met behulp van een potlood elementen in het stadszicht traceert. Het beeld is onderverdeeld in vier gelijke schermen waarin we zien hoe het potlood de contouren van gebouwen, bomen, wagens en palen omtrekt, zonder op het beeld te tekenen. Er wordt gekozen om geen geluid bij het fragment af te spelen, waardoor de speelse act van het traceren centraal staat.

Enigszins afgezonderd van de houten drager staat, op een sokkel geplaatst, een kartonnen object. Stratigrafie van het onderweg zijn langs de secundaire heerweg, traject Beersel-Ruisbroek-Drogenbos (BE) lijkt op een maquette die tot stand is gekomen door de opstapeling van lagen karton, beplakt met foto’s en tekeningen. Het lijkt alsof een beeld versneden is en autonoom van elkaar weer opgestapeld. Een stratigrafie ontstaat die in zekere zin verwijst naar de heerweg die vandaag bestaat uit opgestapelde lagen.

Mira Sanders herinterpreteert de dimensies van haar beeldend oeuvre en tracht deze uit te rekken. Dit doet ze door het werk te vervormen. In twee gelijknamige films; Het onderweg zijn in het atelier zien we hoe Sanders een dissectie uitvoert op een beeld. Op een kaart, waar vermoedelijk de heerweg liep, wordt met een cutter een strook uit het beeld gesneden. Wat te voorschijn komt is de ondergrond; een nieuwe ‘hedendaagse’ dimensie.

Sanders maakt een ‘nieuwe’ reis, gebaseerd op het beeldend materiaal dat ze verwierf binnen haar doctoraatsonderzoek, in haar atelier. Op deze manier vormt ze een beeld van de limieten van de heerweg, haar beeldend oeuvre en de tentoonstellingsruimte. Met de herinterpretatie van haar oeuvre tekent ze deze limieten op en tracht ze deze te verklaren. Zo verlegt ze de finale limiet van de eindpresentatie en gaat de reis, zoals de titel reeds suggereert, steeds verder.

Alle foto’s courtesy Netwerk, fotograaf Kristien Daem

Along the Sides Along is nog te zien tot 12 maart in Netwerk, Aalst.

Op 10 maart, om 14u30, vind de publieke presentatie van Mira Sanders doctoraat in de kunsten; Fragment van le journal d’un usager de l’espace: over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen van limieten, plaats in Netwerk. Inschrijven kan via Netwerks website.

Axel de Marteau

is kunstenaar

Recente artikelen