metropolis m

AS Long as Possible – Juha van Ingen, LIMA, foto: José Miguel Biscaya 

Het gifje, het medium dat bekend staat om zijn snelle, vaak komische voorkomen, wordt door Juha van Ingen eindeloos vertraagd. Duizend jaar doet zijn laatste werk, AS Long As Possible, erover om zich aan ons te tonen. Nu te zien in de tentoonstellingsruimte van LIMA in Amsterdam.

De bewegende animatie van een paar seconden is pas dertig jaar oud. De gifbestandsindeling, Graphics Interchange Format, brak samen met het internet pas goed door in het begin van deze eeuw. Websites werden opgefleurd met gekleurde, bewegende en soms zelfs glitterende afbeeldingen die in een snelle opeenvolging een kort filmpje opleveren, dat zich vervolgens eindeloos herhaalt. De uit Finland afkomstige mediakunstenaar Juha van Ingen is het omgekeerde gaan doen: een zo langzaam mogelijke gifanimatie. Het is een gifanimatie die een foto in beweging zet, maar die tegelijkertijd de film als het ware bevriest.

De extreem langzame gif bestaat uit een reeks van 48.140.288 genummerde zwarte frames, die met een interval van ongeveer tien minuten verspringen. De teller staat nu op 77814. Een zwart scherm, verlicht en verzonken in de muur, met minimalistische witte cijfers – van 1 tot 48.140.288 – die doen denken aan de date paintings van On Kawara. De cijfers zijn in een pixelige Teletext-aesthetics uitgevoerd. De titel AS Long As Possible is een hommage aan John Cage, die met Organ²/ASLSP (As Slow as Possible) de langste muzikale performance van 639 jaar (tot 2640) in het kerkje in Halberstadt laat spelen.

AS Long As Possible (ASLAP) begon op 28 maart 2017 in KIASMA in Finland te spelen, als onderdeel van de tentoonstelling ARS17 (t/m 14-1-2018) met andere post-internet en mediakunstenaars als Ed Atkins, Rachel Maclean en Hito Steyerl. Na de tentoonstelling zal de GIF-loop opgenomen worden in de collectie van National Gallery in Finland, waar hij tot 3017 zal afspelen. Een toekomstperspectief dat zelfs reuzenschildpadden of de oudste haai ter wereld (een Groenlandse haai van 392 jaar) te boven gaat. Het werkt vervreemdend om over de levensduur van dit toekomstige fossiele gifje na te denken, wat gaat het zien dat wij niet zullen zien? En wat gaan zo’n door mensenhanden gemaakt digitaal bestand, dat de levensduur van dierlijke wezens ver overtreft, betekenen voor mensen die 1000 jaar in tijd van ons verwijderd zijn? Wat doet het met ons eigen tijdperk dat we in staat zijn media te creëren die onvoorstelbare temporaliteiten in zich dragen?

Van Ingen zoekt de grenzen van nieuwe media op, door het bereik van het online-formaat op te rekken. Het belangrijkste element in het werk is tijd. Als ik de loop van het gifje bezoek staat het nummer op 77811, ik blijf wachten tot het frame verspringt naar het volgende nummer, maar het lijkt haast eindeloos te duren. Genoeg tijd om me in ander werk te verdiepen middels de online tentoonstellingspublicatie As Long as Possible.

De eerste langzame gifanimatie die Van Ingen realiseerde, Plunge, duurde 90 minuten. Daarna ontstond in samenwerking met Janne Särkelä de eerste versie van ASLAP, die gedurende 30 dagen zou afspelen. De huidige versie is door Jani Lindqvist zo gecodeerd dat de animatie zichzelf kan regenereren. ASLAP is gekloond, zo kan het bestand tegelijkertijd worden uitgevoerd op maximaal zes gesynchroniseerde fysieke eenheden op verschillende locaties, de transporteerbare versie bevindt zich nu voor het eerst buiten het museale kader bij LIMA en zal na 12 december verder reizen naar een voor nu nog onbekende bestemming.

Waar zal het heen reizen en wat zal het onderweg zien veranderen? Hoe zal de (digitale) wereld er in die 1000 jaar uitzien? Zal een gif, of überhaupt het internet, dan een archaïsch overblijfsel zijn? En als de mens veranderd is in een cybernetische posthuman die digitaal onsterfelijk is, zal het belang dan nog ingezien worden van het behouden van dit bestand? Met het beroemdste duizendjarige rijk in de geschiedenis is het slecht afgelopen, hoe zal het dit gifje vergaan?

AS Long as Possible, Juha van Ingen, LIMA, foto: José Miguel Biscaya 

ASLAP's laatste frame

Cultural Matters presents: Juha van Ingen, LIMA, Amsterdam, t/m 16.12.2018

Nadeche Remst

is kunsthistoricus

Recente artikelen