metropolis m

Isolde Venrooy, I SUPPORT YOU – YOU SUPPORT ME, foto Loes van Beuningen

Ondanks de coronamoeheid zijn er leuke initiatieven die ons door deze relatief saaie lente heen proberen te loodsen. Zo ook Support Space bij kunstruimte Willem Twee in ’s-Hertogenbosch: een initiatief van gastcurator Jade Kerste, die ervoor koos het nieuwe werk van Isolde Venrooy, Wanda Tiersma en Stan Gonera fysiek bij mensen thuis te brengen.

Het plafond aan coronakunst is uiteraard nog niet bereikt zolang we nog gedeeltelijk in lockdown zitten. Ook Support Space vindt ondanks en dankzij corona plaats. Na een mailtje naar Kerste ontvang je een pakketje mini-kunstwerkjes per post, als voorproefje op de projecten van de drie kunstenaars. Daarin zit onder andere een kleurplaat van Tiersma van het menselijk lichaam, waarmee ze mensen stil wil laten staan bij hun fysieke ervaringen en behoeften. Welk gevoel heb je gemist het afgelopen jaar? Waar zit jouw huidhonger of pijn? De ingekleurde plaat mag je vervolgens delen op sociale media met de speciale tentoonstellingshashtag.

Na deze confrontatie met je eigen lijf, die je weer even stil laat staan bij het feit dat je meer bent dan alleen een hoofd dat door corona vooral digitaal voor anderen verschijnt, kun je een afspraak maken voor een één-op-één Zoomsessie Almost Touching met de kunstenaar of een door haar getrainde performer. Daarin reageert de performer op het beeld van de deelnemer, zonder geluid, waardoor online een fysieke interactie tot stand komt die per sessie anders is. Dat kan een redelijk ongemakkelijk moment opleveren, tenzij je nieuwsgierig en spontaan durft te zijn. 

Wanda Tiersma - Almost Touching

Support Space pakket

Ook voor het werk van Venrooy moet je contact opnemen met de maker. Ze leverde haar supporterssjaal I SUPPORT YOU – YOU SUPPORT ME zelf bij me af, op voorwaarde dat ik die aan een ander doorgeef. Met de sjaal kun je iemand je steun betuigen. Het creëert een direct verbinding tussen twee personen voor de transactie; anders dan dat symbolische geklap vanaf het balkon voor de zorgmedewerkers aan het begin van de pandemie. 

Het werk van Stan Gonera heet De regels dienen gehandhaafd te worden. Hij heeft een onafhankelijke ‘commissie van experts’ gevraagd om regels op te stellen over van alles en nog wat, maar niet over covid-19. Zo is de eerste regel ‘anticipeer op het andersoortig zijn en groet naar verhouding’, de vierde ‘neem het eerste cijfer dat in je opkomt en waardeer hiermee de vormen op straat’ en de vijfde ‘de stoep dient ten alle tijden de autonomie te waarborgen’.

Gonera refereert zo op humoristische wijze aan de willekeur van sommige coronaregels en laat je nadenken over welke regels je wel of niet opvolgt. Tijdens de loop van de tentoonstelling worden er iedere week nieuwe maatregelen geïntroduceerd op een ‘persconferentie’ die te bekijken is op de sociale media en die je de absurditeit van het nieuwe normaal doet inzien. 

Isolde Venrooy, I SUPPORT YOU - YOU SUPPORT ME

Isolde Venrooy, I SUPPORT YOU - YOU SUPPORT ME

De actrice imiteert in die persconferenties de communicatiestijl van Rutte en De Jonge, maar trekt de redenering achter de keuzes van het demissionaire kabinet tot in het absurde. ‘We doen er alles aan om de regels zo goed mogelijk te formuleren. (…) Je ziet nu dat de verwarringen weliswaar dalen, maar niet zo snel als we zouden willen.’ Gonera toont het geworstel van de politici; ze willen de coronaregels zo overtuigend mogelijk brengen, maar falen daar telkens weer in. 

Stan Gonera - De regels dienen gehandhaafd te worden

De regels van Gonera zijn ook te vinden op reclamezuilen in ’s-Hertogenbosch. Het is het enige werk in de tentoonstelling dat zich (deels) in situ bevindt. Een reden om toch je huis te verlaten en eropuit te gaan, voor een speurtocht langs de verschillende digiborden. Support Space weet zo, middels de drie werken met ieder een eigen methode, op een toegankelijke manier de invloed van de pandemie op intermenselijke communicatie wat inzichtelijker te maken.

Support Space van Willem Twee, ‘s-Hertogenbosch t/m.2.5.2021

Loes van Beuningen

is kunsthistoricus

Recente artikelen