metropolis m

Rel rond AKI – leiding incapabel, stelt de Kunstenbond na klachten.

De Kunstenbond van de FNV opent de aanval op de leiding van de AKI ArtEZ en verwijt haar wanbeleid waardoor de angstcultuur waarover al langer wordt geklaagd voortduurt. Al jaren wordt er geklaagd over de onveilige sfeer op de academie, maar tot effectieve maatregelen heeft dat niet geleid. Met gevolg dat er onlangs nog dure camera’s gestolen zijn. Beveiligers zijn nu ingehuurd om nieuwe diefstal te voorkomen.

Vandaag (d.d. 14 mei) berichten onder meer Tubantia en De Volkskrant over de situatie. In die artikelen wordt vooral de Kunstenbond aangehaald die zich baseert op een tiental gesprekken met AKI docenten en studenten. De bond stelt dat de AKI al langer gebukt gaat onder problemen. Studenten en docenten durven zich niet uit te spreken. De afdeling voor vrije beeldende kunst (Fine Art) voelt zich aan de ketting gelegd van institutionele regels.

De Kunstenbond wil nog deze week Onderwijs- en de Arbeidsinspectie benaderen om de situatie te onderzoeken. De leiding van de AKI laat in een reactie weten niet te begrijpen waar de Kunstenbond zich mee bemoeit. Er is al eerder een proces ter verbetering van de sfeer op school ingezet waar steeds meer draagvlak voor is. In een reactie laat AKI optekenen: ‘De Kunstenbond is de vakbond van de culturele en creatieve sector en heeft derhalve geen relatie met ArtEZ. Wij zijn een onderwijsinstelling en hebben te maken met de onderwijsvakbonden. Wij voeren intern de dialoog, met onze medewerkers en onze studenten.’

De Kunstenbond stelt dat bijna twee jaar geleden Nicoline Loeper is aangesteld als directeur van de AKI om de academie in rustiger vaarwater te brengen. Iedereen zou zich er weer veilig moeten kunnen voelen en de afdeling Fine Art zou moeten voldoen aan de regels die algemeen in het hoger beroepsonderwijs gelden. Volgens de Kunstenbond is zij op al deze punten tekortgeschoten.

ArtEZ meldt dat die zelf al de onderwijsinspectie heeft ingelicht over de situatie. De inspectie weet ook van de studentenstop voor het eerste jaar van Fine Art, waar de Kunstenbond ook bewaar tegen aantekent. Een jaar geen nieuwe studenten aannemen is volgens ArtEZ nodig om ‘tijd en expertise van docenten in te zetten voor het nieuwe curriculum van de AKI en de kwaliteit van het huidige onderwijs te verbeteren. We hebben hier goede ervaringen mee. Het is absoluut niet de bedoeling dat Fine Art verdwijnt. In tegendeel. We onderzoeken zelfs of we de deeltijdopleiding aan de AKI opnieuw leven in kunnen blazen. Hier was onder andere in Enschede expliciet vraag naar. Ook dat kost tijd.’ De Kunstenbond ziet dat anders en stelt deze stop ervoor zorg dat de continuïteit ingevaar komt en veel docenten inkomen mislopen.

Op donderdag besteedt ook het programma BOOS van BNNVARA via zijn kanaal op YouTube aandacht aan de kunstacademie.

Bron: Tubantia 14.5.2024

Recente artikelen