metropolis m

PERSBERICHT STROOM DEN HAAG

Vanaf 1 mei worden Alexandra Landré als artistiek directeur en Bas Mulder als zakelijk directeur aangesteld om het beleid van Stroom Den Haag verder vorm te geven.

Alexandra Landré is kunsthistorica en curator gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst, en verantwoordelijk voor tal van tentoonstellingen en projecten in binnen- en buitenland. Tot 2020 was zij artistiek directeur van Kunstvereniging Diepenheim. Daarnaast heeft ze uitgebreide expertise op het gebied van talentontwikkeling en onderzoek. De laatste jaren was ze ook als docent ‘critical inquiry’ verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.

Alexandra kijkt uit naar de versterking van de relatie met het Haagse veld. Zij ziet in de grote diversiteit van programma en taken bij Stroom, en de sterke relatie met de lokale gemeenschap vooral aanknopingspunten voor hedendaagse kunstpraktijken met een kritische reflectie op de wereld waarin wij leven. “De balans vinden tussen inhoudelijke thema’s en ethische vragen en de aandacht voor kaders en voorwaarden, is een expertise die Stroom al in huis heeft. Interdisciplinariteit, meerstemmigheid of translokaal werken zijn voorbeelden hiervan en staan ook centraal in mijn artistieke visie en werkwijze. Het biedt ruimte voor samenwerking, nieuwe verbindingen, andere verhalen en daardoor het creëren van vernieuwende culturele waarde. Ik kijk er naar uit om samen met het team een nieuw hoofdstuk aan Strooms rijke historie te kunnen toevoegen.”

Ook Bas Mulder, al geruime tijd verbonden aan Stroom, verheugt zich op de samenwerking en zal zich als nieuw zakelijk directeur nadrukkelijk met de financiële en organisatorische randvoorwaarden bezig houden.

Sharon Gesthuizen, voorzitter van het bestuur, blikt alvast vooruit: “De beide directeuren hebben, elk op hun eigen terrein, een schat aan ervaring. Hun expertises zijn zeer complementair en sluiten aan bij de taken die Stroom moet uitvoeren. Alexandra Landré is de aangewezen persoon om een samenhangend en inspirerend beleid voor de toekomst te formuleren en Bas Mulder zorgt voor de zakelijke continuïteit. Met het duo komt een flinke dosis nieuwe inspiratie binnen, die de uitvoering van Strooms opdracht zal versterken en daarmee extra waarde brengt voor het (Haagse) beeldende kunstenveld.”

Recente artikelen