metropolis m

Marius Mathisrud 

De website van de afdeling Fine Arts van de KABK refereert in het kader van de eindexamens aan het succes van de Duitse kunstenaar Anne Imhof die binnen vijf jaar na haar afstuderen succesvol werd en momenteel Duitsland op de Biënnale in Venetië vertegenwoordigt.

Hoofddocent Klaus Jung vraagt zich af of de lessen op de KABK gericht zouden moeten zijn op haar soort werk, dat bestaat uit performatieve installaties. Zou dit afgestudeerden hetzelfde succes garanderen? Zijn antwoord hierop is ‘Nee’. Lesgeven moet niet gaan om wat er op dit moment en vogue is binnen de kunstwereld. Het moet gaan om wat de komende vijf tot tien jaar aandacht zal krijgen. Er moet dus voortdurend vooruit worden gekeken en studenten moeten begeleid worden bij het vormen van de voor hun nog onbekende toekomst. De nadruk van de opleiding ligt bij het versterken van het kritische bewustzijn van de kunstenaar naar zichzelf, de kunstwereld en de maatschappij.

Luis Maly

Gelukkig worden de studenten van de KABK niet in een bepaalde richting geduwd, omdat dit de enige weg naar succes zou zijn. Het werk ontstaat vanuit het hier en nu en daarmee reflecteert het vaak automatisch op de maatschappij waarin wij op dit moment leven. De uiteenlopende presentaties laten zien dat de studenten vooral vanuit zichzelf te werk gaan en dit levert een zeer diverse tentoonstelling op wat betreft materiaalkeuze en de gekozen onderwerpen.

Hoewel bij binnenkomst het werk van Marius Mathisrud als eerste te zien is, dat bestaat uit een indrukwekkende installatie met sciencefictionachtige video’s en een over de grond bewegende slang met een drakenkop, kom ik dergelijk gebruik van (nieuwe) media verder nauwelijks meer tegen. Er wordt dit jaar weinig gebruik gemaakt van computers, film en digitale media. Ook politieke onderwerpen zijn schaars.

Lydia Buijs

Wel zijn er veel installaties van zeer uiteenlopende materialen: gebruikmakend van keramiek, getufte wandkleden en readymades. Zo bestaat de kleurrijke installatie van Gitte Svendson uit een combinatie van bestaande materialen, geschilderde muren en wandkleden in knallend neon. Lydia Buijs creëerde twee nieuwe orgels, die door de combinatie van fluiten van klei en accordeonachtige luchtblazers van linnen bijzondere klanken voortbrengen. De installatie van afdelingsprijswinnaar Luis Maly maakt de meeste indruk. Zijn werk bevindt zich in een architectonische installatie, waarmee hij drie verschillende ruimtes heeft gecreëerd. In zijn werk reflecteert hij op de vergankelijkheid van niet alleen het materiaal, maar ook het menselijk leven. Het werk van Luis Maly wordt uitgebreider besproken in de eindexamenspecial die verschijnt bij Metropolis M NR 4-2017 (AUGUSTUS_SEPTEMBER). 

Judith Pool 

Schilderijen en tekeningen zijn ook in hoge mate vertegenwoordigd. Judith Pool maakt schilderijen waarin dagelijkse gebruiksvoorwerpen, waar wij normaal niet veel aandacht aan besteden, zoals een verkeerskegel of een stoeptegel, ineens de hoofdrol spelen. Hiermee probeert zij aandacht te vestigen op de schoonheid van onze alledaagse omgeving. Hoewel uitgevoerd in video, refereren de werken van Mattia Papp aan traditionele religieuze voorstellingen zoals wij die kennen van schilderijen uit de Renaissance, maar dan met hedendaagse protagonisten en bewegend beeld. Ze brengen een harmonische connectie teweeg tussen het verleden en het heden.

Afgaand op de eindexamenexpositie bij de KABK is de toekomst gelegen in een terugkeer naar traditionele materialen en media, en zal de aandacht steeds meer verschuiven naar die onderwerpen waarin het waarderen van het innerlijke en het subtiele om ons heen centraal staat. De tijd zal ons leren of dit inderdaad het geval is.   

Een beeldverslag: 

BIJ METROPOLIS M NR 4-2017 (AUGUSTUS-SEPTEMBER) VERSCHIJNT DE JAARLIJKSE EINDEXAMENBIJLAGE MET PORTETTEN VAN DE BESTE KUNSTENAARS VAN DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE KUNSTACADEMIES. METROPOLIS M KRIJGT GEEN SUBSIDIE. WE KUNNEN NIET ZONDER UW STEUN. HELP ONS EN NEEM EEN ABONNEMENT. ALS U NU EEN JAARABONNEMENT AFSLUIT STUREN WIJ U HET LAATSTE NUMMER GRATIS OP. MAIL UW NAAM EN ADRES NAAR [email protected] (ovv actie nr 3)

KABK

30.6 t/m 6.7.2017

Meer info HIER!

Eline van der Haak

is fotograaf, filmmaker en onderzoeker

Recente artikelen